Ofertas de empleo


Responsable de finances . programa labora

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 27/09/2021
Categoría Dirección y Coordinación, Administración y Finanzas
% de respuesta: 80,69%

Descripción

Descripción

DESCRIPCIÓ GENERALEl/a responsable financer/a forma part de l’oficina tècnica del programa. És la figura professional encarregada de dinamitzar l’activitat de l’àrea i  fer-ne el seguiment.S’encarregarà de desplegar el pla operatiu de la seva àrea, de dur a terme la gestió  i el seguiment econòmic i administratiu del projecte, la coordinació i presentació de la justificació econòmica auditada davant l’Ajuntament de Barcelona i les entitats signants del conveni. Així com assegurar el correcte desenvolupament de la plataforma tecnològica per garantir la correcta traçabilitat i coherència en l’anàlisi de dades del programa.Reporta a l’equip de coordinació general del programa fent extensiva informació sobre l’activitat de l’àrea, així com del raport del grau d’assoliment dels objectius previstos.  També reportarà de manera directa amb el membre de la  governança del programa Làbora  la part financera.FUNCIONS I TASQUESDesplegament del pla operatiu d’àrea.Gestió pressupostària i de tresoreria.Procés d’auditoriaSeguiment i control administratiu i del marc jurídic del programa.Coordinació financera.Desenvolupament de la plataforma tecnològica.REQUERIMENTSEs valorarà llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Empresarials, Economia o Graus en Ciències Socials i JurídiquesEs valorarà competències tècniques acreditables amb l’experiència professional.Es valorarà formació complementària en l’àmbit empresarial (Màster en direcció i administració d’empreses (MBA) o Programes de perfeccionament directiu).Es valorarà formació específica en gestió d’equips que permetin acompanyar els equips de professionals i desplegar les diferents funcions del perfil.  Es valorarà formacions vinculades a tecnologia i/o digitalització.EXPERIÈNCIA LABORAL QUE ES VALORA I MOTIUSEs valorarà experiència d’un mínim de 3 anys realitzant les funcions descrites.Es valorarà tenir experiència en el Sector Social i/o Administració Pública.És imprescindible experiència en gestió, seguiment i justificació econòmica de programes de finançament públic i en el tipus d’ obligacions que se’n derivenExperiència en programes d’atenció social amb col·lectius específics (persones sense llar, dones víctimes de violència masclista, persones perceptores de la RMI, etc.)Experiència en tasques de coordinació estratègica de programes i serveis, per assegurar que s’han posat en joc les competències tècniques necessàries per desplegar les funcions descrites.Experiència en anàlisi i gestió de BBDD.•Experiència i coneixement de les aplicacions de les TIC en la forma d’organitzar el treball i com a mitjà i eines per accedir als recursos estratègics. Conèixer aplicacions que permeten gestionar la informació i el coneixement del programa (arxius electrònics, intranet, plataformes, etc.). Conèixer els sistemes i eines TIC generals (internet, correu electrònic, etc.) i específics de comunicació 2.0. Conèixer les aplicacions ofimàtiques generals (full de càlcul, processador de text, etc.) i aquelles més específiques que permeten conèixer la situació i evolució de l’activitat: softwares de gestió o ERPs. CONDICIONS LABORALSOrganització contractant: Fundació Intermedia.Lloc de treball estable amb contracte inicial de 6 mesos.Jornada complerta.Jornada laboral de dilluns a divendres.Salari: 33.600€ bruts.Flexibilitat horària en benefici de la conciliació personal.Lloc de feina a Barcelona ciutat.Conveni d’Acció Social. El termini  de presentació  de candidatures finalitza  el  dia 27 de setembre 2021

Perfil/Requisitos

EXPERIÈNCIA LABORAL QUE ES VALORA I MOTIUSEs valorarà experiència d’un mínim de 3 anys realitzant les funcions descrites.Es valorarà tenir experiència en el Sector Social i/o Administració Pública.És imprescindible experiència en gestió, seguiment i justificació econòmica de programes de finançament públic i en el tipus d’ obligacions que se’n derivenExperiència en programes d’atenció social amb col·lectius específics (persones sense llar, dones víctimes de violència masclista, persones perceptores de la RMI, etc.)Experiència en tasques de coordinació estratègica de programes i serveis, per assegurar que s’han posat en joc les competències tècniques necessàries per desplegar les funcions descrites.Experiència en anàlisi i gestió de BBDD.•Experiència i coneixement de les aplicacions de les TIC en la forma d’organitzar el treball i com a mitjà i eines per accedir als recursos estratègics. Conèixer aplicacions que permeten gestionar la informació i el coneixement del programa (arxius electrònics, intranet, plataformes, etc.). Conèixer els sistemes i eines TIC generals (internet, correu electrònic, etc.) i específics de comunicació 2.0. Conèixer les aplicacions ofimàtiques generals (full de càlcul, processador de text, etc.) i aquelles més específiques que permeten conèixer la situació i evolució de l’activitat: softwares de gestió o ERPs.


Competencias Iniciativa y autonomía, Organización y planificación, Diplomacia y “saber estar”
Nivel Mando intermedio
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Más de 2 años
Salario Entre 30.000 y 36.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Diplomado
Experiencia mínima Al menos 3 años
Fecha de inicio 20/09/2021
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 9

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.