Ofertas de empleo


Delegada territorial

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 28/11/2021
Categoría Dirección y Coordinación, Gestión de Proyectos
% de respuesta: 97,09%

Descripción

Descripción

L'AFEV és una delegació d’una entitat francesa establerta a Catalunya des de fa 13 anys. La seva missió és la mobilització d'estudiants voluntaris/àries per a la seva col·laboració en accions de solidaritat, en particular en territoris amb majors índexs de pobresa.

El/La Delegat/da Territorial tindrà la missió de consolidar les actuacions existents de l'associació i vetllar pel desenvolupament dels seus nous projectes a nivell territorial en col·laboració amb els actors de la política de territori i les universitats.

Adscrit/a a la Delegada Regional, el/la Delegada Territorial tindrà la missió següent:

-> Seguiment, estratègia i desenvolupament del projecteDesenvolupar i dissenyar l'estratègia de desenvolupament de la seu

- Pilotar les actuacions i el desenvolupament territorial del projecte de l’Afev

- Analitzar necessitats i oportunitats de desenvolupament

- Establir / Diagnosticar les necessitats socials dels territorisMantenir i desenvolupar les col·laboracions i partenariat a nivell territorial

- Prospecció de nous partners i col·laboradors així com manteniment del vincle amb els ja existents

- Participar i/o organitzar comitès de direcció del projecte (si s’escau)

- Representar Afev amb els partners i col·laboradors/es i en el marc de dinàmiques col·lectives-> Seguiment i desenvolupament de projectes

- Garantir la implantació de nous projectes

- Seguiment i supervisió dels projectes existents

- Implantació de dinàmiques Afev2 (eines i procés)

- Elaborar i col·laborar en les sol·licituds de finançament

- Avaluació dels projectes-> GestióCoordinar l'equip

- Donar suport a l’equip en el seguiment i desenvolupament de projectes i suport al voluntariat

- Organitzar la vida col·lectiva i la comunicació interna així com les condicions materials de l'activitat i la seu

- Coordinar missions i liderar les reunions d'equipGestionar els recursos humans tècnics/voluntaris

- Gestionar les condicions temporals de l'activitat del personal tècnic/servei cívic/voluntariat (gestió de prioritats)

- Garantir la contractació del personal tècnic (si s’escau)

- Garantir el seguiment individual de l’equip (entrevistes d'avaluació, formació...)

- Garantir el seguiment administratiu de l’equip (Eurecia, informes de despeses)

- Facilitar la comunicació entre l'equip local i el nacional en vincle amb la delegada regionalGarantir el seguiment administratiu i pressupostari de la seu

- Garantir el seguiment pressupostari i l'equilibri financer

- Garantir la recerca de finançament (sol·licituds de finançament, etc.) en coordinació amb la RAFR (Responsable d’Administració i Finances Regional)-> Dinamització de la seuCoordinar la mobilització i dinamització de la xarxa de voluntariat

- Desenvolupar amb l'equip l'estratègia de mobilització, formació i dinamització de la xarxa de voluntariat

- Gestionar les diferents campanyes al territori

- Coordinar el treball de reconeixement i valorització del compromís en el territoriImplementar la comunicació externa

- Desenvolupar i implementar l'estratègia de comunicació de la seu (visibilitat amb mitjans locals, etc.)

- Supervisar l'organització d'esdeveniments locals

- Transmetre les campanyes nacionals de comunicació

- Redacció de la memòria anualVida associativa regional i nacional

- Participar en l’animació de la dinàmica col·lectiva de la seu: Comitè de Voluntariat, Intercanvi de pràctiques, sopars, calçotada, Acompany’Art...

- Mantenir-se informat/da de la vida de l’associació (lectura de la nota interna, intranet...)

- Participar en la gestió de l'acció a nivell regional (reunions bimensuals)

- Participar en grups de treball i formació locals / regionals / nacionalsRepresentar l’Afev en espais externs


Perfil/Requisitos

- Titulació universitària (Educació social, Pedagogia, Psicologia o similar) o bé titulació en un grau superior de mòduls formatius (estudis socials i/o educatius).

- Mínim 2 anys d’experiència en gestió d’equips i de projectes (i/o en acció social o intervenció educativa), gestió de partenariat, desenvolupament territorial i

dinamització de voluntariat.

- Experiència contrastada en projectes de mentoria com a professional, mentor/a o mentorat/da. Es valorarà formació en gestió de projectes de mentoria social i

educativa.

- Coneixements i contactes de la xarxa local.

- Sensibilitat i interès pel present projecte i per l’associació.

- Domini oral i escrit del català i del castellà.

- Coneixements de francès a nivell intermig/alt.

- Domini en el ús del paquet Office així com de l’ús d’internet i de les eines videoconferència, treball col·laboratiu digital, etc.

- Facilitat per les relacions socials i humanes.

- Capacitat pedagògica i comunicativa amb diversitat de públics.

- Competències professionals: gestió d’equips, gestió de projectes, capacitat d’organització, de dinamització i de treball en equip i en xarxa.

- Capacitat per treballar de forma autònoma.

- Disponibilitat per viatjar puntualment a França i a desplaçar-se pel territori català.

- Es valorarà coneixença del món universitari i experiència en educació en el lleure.

- Es valorarà coneixements d’anglès a nivell intermig/alt.


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Capacidad de Negociación
Nivel Mando intermedio
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Indefinido
Salario Entre 30.000 y 36.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Diplomado
Experiencia mínima Al menos 2 años
Fecha de inicio 15/11/2021
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 0

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.