Ofertas de empleo


Administratiu/ administrativa gestor/a econòmic

País España
Provincia Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Fecha límite Inscripción 15/02/2024
Categoría Gestión de Proyectos, Administración y Finanzas
% de respuesta: 84,48%
Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo

Descripción

Descripción

La persona serà l’encarregada d’executar les tasques administratives i de gestió econòmica necessàries per al correcte funcionament de l’entitat:

•    Control pressupostari i comptable de l’ entitat i dels programes.

•    Control i registre de despeses i ingressos (subvencions, prestacions de serveis, donacions, altres).

•    Realització de la justificació econòmica de projectes.

•    Control dels tràmits burocràtics amb les administracions públiques, empreses, proveïdors.

•    Suport en la gestió laboral: documentació riscos laborals, LOPD, control nòmines, registre retributiu…

•    Contacte i seguiment amb les gestories laboral i comptable, inclosa la preparació de la documentació necessària per al compliment de les obligacions fiscals.

•    Preparació de documentació per l’auditoria dels comptes anuals i la rendició de comptes, i per les possibles auditories específiques dels projectes.

•    Facturació.

•    Gestió documental.

•    Actualització dels documents interns de l’associació 

•    Coordinació periòdica amb l’equip de coordinació de l’entitat.Contracte a 30 hores setmanals.

 

 

Perfil/Requisitos

•    Experiència professional en gestió econòmica/financera de projectes i subvencions públiques i en general d’entitats socials (tresoreria, pressupostos, RH).

•    Experiència de treball amb les administracions públiques, entitats socials o del tercer sector.

•    Coneixements mitjans-alt d’ofimàtica i bases de dades.

•    Coneixements mitjans-alts de comptabilitat i ús de programes comptables.

•    Experiència en la gestió per projectes.

•    Domini del català i el castellà parlat i escrit.

 


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Capacidad de Negociación
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada intensiva
Duración Sin especificar
Salario Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior
Experiencia mínima Al menos 1 año
Fecha de inicio 29/01/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 26

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.


Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo