Ofertas de empleo


Auxiliar de processos -qualitat i informàtica

País España
Provincia Badalona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 31/05/2024
Categoría Administración y Finanzas
% de respuesta: 83,44%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

El/a candidat/a seleccionat/a tindrà com a missió principal donar suport a l’àrea d’informàtica en la implantació del programes informàtics de les àrees de l’entitat i donar suport a l’àrea de qualitat en la redacció de processos i protocols de l’entitat per garantir que l’organització compleixi amb els processos establerts per complir amb la norma ISO (Organització Internacional de Normalització).Les seves funcions seran:Àrea de qualitat - processosImplementació i manteniment del sistema de gestió de qualitatAuditoria interna: Realitzar auditories internes regulars per avaluar el compliment dels procediments i requisits establerts per la norma ISO.Identificar tots els processos rellevants dins de l' organització i documentar-los d' acord amb els estàndards de la norma ISO.Capacitar el personal en els procediments i requisits del sistema de gestió de qualitat, i crear consciència sobre la importància de la qualitat i el compliment dels estàndards ISO.Gestió de no conformitats: Investigar i abordar qualsevol desviació o no conformitat amb els requisits de la norma ISO, implementant accions correctives i preventives.Identificar oportunitats de millora en els processos i sistemes existents, i liderar iniciatives per millorar contínuament l'eficiència i la qualitat dins de l' organització.Donar suport a la persona responsable de qualitat en les auditories externes. Àrea d’informàticaResponsable d’implementar els processos informàtics en les diferents àrees de l’entitatSeguiment de la planificació establerta amb els diferents proveïdors dels sistemes informàtics. Requisits:Grau o llicenciatura en enginyeria industrial, gestió de la qualitat, administració d'empreses o sistemes de gestió de la qualitat.Coneixement de la norma ISOExperiència en gestió, implementació i manteniment de sistemes de qualitatFormació en gestió de processosEl/a candidat/a seleccionat/a tindrà com a missió principal donar suport a l’àrea d’informàtica en la implantació del programes informàtics de les àrees de l’entitat i donar suport a l’àrea de qualitat en la redacció de processos i protocols de l’entitat per garantir que l’organització compleixi amb els processos establerts per complir amb la norma ISO (Organització Internacional de Normalització).Les seves funcions seran:Àrea de qualitat - processosImplementació i manteniment del sistema de gestió de qualitatAuditoria interna: Realitzar auditories internes regulars per avaluar el compliment dels procediments i requisits establerts per la norma ISO.Identificar tots els processos rellevants dins de l' organització i documentar-los d' acord amb els estàndards de la norma ISO.Capacitar el personal en els procediments i requisits del sistema de gestió de qualitat, i crear consciència sobre la importància de la qualitat i el compliment dels estàndards ISO.Gestió de no conformitats: Investigar i abordar qualsevol desviació o no conformitat amb els requisits de la norma ISO, implementant accions correctives i preventives.Identificar oportunitats de millora en els processos i sistemes existents, i liderar iniciatives per millorar contínuament l'eficiència i la qualitat dins de l' organització.Donar suport a la persona responsable de qualitat en les auditories externes. Àrea d’informàticaResponsable d’implementar els processos informàtics en les diferents àrees de l’entitatSeguiment de la planificació establerta amb els diferents proveïdors dels sistemes informàtics. Requisits:Grau o llicenciatura en enginyeria industrial, gestió de la qualitat, administració d'empreses o sistemes de gestió de la qualitat.Coneixement de la norma ISOExperiència en gestió, implementació i manteniment de sistemes de qualitatFormació en gestió de processos

Perfil/Requisitos

Grau o llicenciatura en enginyeria industrial, gestió de la qualitat, administració d'empreses o sistemes de gestió de la qualitat.Coneixement de la norma ISOExperiència en gestió, implementació i manteniment de sistemes de qualitatFormació en gestió de processos


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Capacidad de Negociación
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada completa
Duración De 6 meses a 1 año
Salario Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior
Experiencia mínima Al menos 2 años
Fecha de inicio 03/06/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 0

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.