Ofertas de empleo


Direcció club d’esplai el tricicle

País España
Provincia Sant Joan Despí - Barcelona
Fecha límite Inscripción 29/02/2024
Categoría Dirección y Coordinación
% de respuesta: 48,87%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

La funció general del/la directora de l’entitat és assumir els objectius globals dintre de l’entitat i es responsabilitza d'ells, planificant, organitzant i dirigint el conjunt dels departaments i els programes. Formen part de les seves funcions l'anàlisi, la planificació,  l’organització, execució i el control de les activitats a realitzar.

- Esdevenir un/a referent i acompanyant d’un equip professional de llarga trajectòria al’entitat.

- Ésser una figura de guia i recolzament pedagògic per a professionals i famílies de lacomunitat.

- Garantir que les actuacions que es realitzen a l’entitat estiguin alineades amb el marcideològic i normatiu, tant de l’associació, com dels finançadors amb els quals col·labora.

- Mantenir i liderar un equip educatiu de qualitatRESPONSABILITATS I FUNCIONS PRINCIPALS

- Representació institucional de l’entitat

- Relacions amb la xarxa associativa, educativa i comunitària del territori.

- Supervisió i acompanyament de l’equip de coordinació, garantint l’equilibri entre projectes i amb mirada estratègica.

- Elaboració de la memòria anual i auditoria a partir de l’elaboració de les memòries per projectes.

- Elaboració, planificació i implementació del projecte anual amb l’equip de coordinació, amb visió col·lectiva i mirada estratègica.

- Recerca, avaluació i presentació de nous projectes.

- Gestió, actualització i custòdia de l’arxiu de l’entitat i dels documents reguladors (RRI, protocols, pla de voluntariat, etc,...).

- Elaboració de contractes menors i licitacions.

- Elaboració del pressupost i seguiment mensual.

- Elaborar el Projecte Educatiu de Centre procurant la col·laboració i participació de l’equip educatiu coordinador i implantar-lo.

- Vetllar per l’acompliment del projecte (planificació, execució, avaluació) per part de l’equip coordinador els quals lideren els projectes 

   de l’entitat.

- Afavorir la cohesió de l’equip directiu a partir de metodologies participatives i estils d’acompanyament basats en una sensible.

- Donar seguiment a la situació econòmica de l’entitat amb el suport de la cap administrativa i conjuntament oferir solucions o 

    alternatives als processos que es presentin a l’entitat o qualsevol de les àrees.

- Planificació i gestió del programa de pràctiques i voluntariat.Oferim: Localització: Club d’Esplai El Tricicle – centre cívic Les Planes (J.F. Kennedy, 5 Sant Joan Despí)

Categoria professional: Coordinador/a Projectes Pedagògics

Experiència requerida: 12 mesos en tasques de coordinació o direcció similars

Tipus de contracte: període de prova de 6 mesos + indefinit

Jornada laboral setmanal: 37,5h/setmana

Horari: segons necessitats de l’entitat

Salari brut anual:22.456,45€/ bruts anuals segons retribució salarials segons conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya

Incorporació: Immediata

  


Perfil/Requisitos

a. Formació necessària:

- Titulació de Grau d’Educació social o Habilitació del Col·legi d’Educadors/es socials, per a l’exercici de la professió.

- Titulació en el lleure: Director/a d’activitats de lleure d’infantil i juvenil emès per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 

   Catalunya

b. Experiència:

- Experiència demostrable d’un any en funcions similars.

- Experiència i motivació per treballar en entitats de caire social i amb població ensituació de risc.

- Experiència amb infància en risc social. Experiència dins del món del lleure educatiu i social.

c. Competències:

? Amb motivació, compromís i ganes d’aportar noves estratègies i visió en l’àmbit social i educatiu

- Capacitat per liderar grups de professionals amb caràcter inclusiu i de cohesió. Coneixements sobre metodologies participatives i 

    treball en equip

- Capacitat de comunicació assertiva i empàtica

- Persona amb iniciativa i adaptabilitat

- Capacitat d’orientar pedagògicament a equips educatius.

- Capacitat per projectar millores i gestionar canvis a partir d’una visió estratègica. Capacitat d’anàlisi, avaluació del medi social i 

    educatiu i resolució del conflicte de forma assertiva

- Coneixements sobre gestió econòmica i control de pressupostos.

- Habilitats per fer ús de les TIC’s per la gestió de projectes en l’àmbit social.

d. Idiomes: Domini i ús del català i el castellà parlat i escrit.

e. Altres consideracions:

- Implicació amb el projecte educatiu, social i comunitari de l’Esplai.

- Compromís amb l’entitat i el projecte a llarg termini.

- Disponibilitat per treballar en l’horari i lloc indicat.

- Certificat negatiu d'antecedents d'abusos sexuals


Competencias Analizar y resolver problemas, Capacidad para liderar iniciativas, Trabajo en equipo
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada completa
Duración De 1 a 2 años
Salario Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Otros títulos, certificaciones y carnés
Experiencia mínima Al menos 2 años
Fecha de inicio 30/01/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 0

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.