Ofertas de empleo


Graduat/ada en ciències de l'educació al stpt de granollers

País España
Provincia Granollers - Barcelona
Fecha límite Inscripción 08/08/2024
Categoría Atención Directa
% de respuesta: 100,00%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

Estem cercant a un graduat/ada en ciències de l'educació (educació o treball social) per cobrir una vacant al Servei Tècnic de Punt de Trobada (STPT) de Granollers. La jornada setmanal és de 27,5h setmanals i l'horari és: dimecres (de 10 a 15h i de 17 a 21h), divendres (d'11:30 a 15h i de 17 a 21h), dissabte (de 9:30 a 14:30h i de 17 a 20h) i diumenge (de 10 a 14h i de 16 a 20h). En el cas de dissabte i diumenge són torns rotatius, es treballen dos caps de setmana i es lliura un. El conveni regulador és el d'acció social de Catalunya.La missió del STPT és la normalització de l’exercici dels drets de relació i comunicació dels i les menors amb els seus progenitors i/o familiars, en situacions de conflictivitat, sempre que sigui possible i d’acord amb l’evolució de l’infant. Alhora, la missió del servei és garantir als i a les menors el seu dret a relacionar-se amb els seus progenitors i/o familiars, tot vetllant pel seu benestar emocional i preservant-los de la relació conflictiva i/o de tot tipus de violència de les persones adultes, i en especial de la violència masclista.Objectius específics:- Facilitar la visita del o de la menor amb el progenitor o progenitors no custodis i/o la família extensa.- Oferir un espai neutral i segur per a totes les persones implicades per a l’exercici dels drets de relació i de comunicació amb els fills i les filles.- Tractar de minimitzar les repercussions negatives mentre duri la situació.- Informar sobre l’existència d’instruments específics per treballar la problemàtica familiar existent, com la mediació i/o altres mètodes de resolució de conflictes, les seves característiques i avantatges, i facilitar el suport necessari per acollir- se a aquestes alternatives.- Informar regularment als òrgans de derivació de l’evolució del règim de visites, de les incidències que es puguin produir i, si escau, fer propostes sobre l’exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles acordat.Funcions dels/de les professionals:- Realitzar l’observació, la intervenció i el seguiment de les visites tutelades, supervisades i de suport corresponents, així com dels intercanvis. En concret, s’encarrega de les activitats següents.- Actuar com a interlocutor amb el o la menor i recollir les seves manifestacions en aquells aspectes observats vinculats amb la relació, treballant-les i canalitzant-les cap als professionals adients, i cap a l’organisme derivant.- Supervisar que la realització de l’exercici dels drets de relació i comunicació amb els fills i filles i les altres persones amb dret a visita es faci d’acord amb les disposicions del present Decret.- Redactar els informes dels casos dels que són referents i requerits per els òrgans de derivació.- Informar a la direcció del servei de qualsevol incidència ocorreguda durant les visites i/o amb altres procediments que tinguin a veure amb la qualitat del servei.

Perfil/Requisitos

Disposar del Grau en Treball Social o Educació Social FINALITZATExperiència d'almenys un any treballant amb infància i/o adolescència en centres residencials del sistema de protecció a la infància.Valorable residir a Granollers o municipis del voltant.Valorable experiència en serveis de la xarxa de recuersos per a la prevenció i erradicació de la violència masclista.


Competencias Analizar y resolver problemas, Capacidad de aprendizaje, Optimismo y entusiasmo, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada intensiva
Duración Indefinido
Salario Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Diplomado
Experiencia mínima Al menos 1 año
Fecha de inicio 17/05/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 0

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.