Ofertas de empleo


Infermera

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 31/10/2021
Categoría Atención Directa, Sensibilización
% de respuesta: 92,15%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

Donxs que usen drogues sobreviuen múltiples violències. Difícilment entren o s’adhereixen als sistemes d’atenció sociosanitària, sovint excloses de serveis especialitzats tant en drogues com en violències masclistes. Manca d’alternatives òptimes, barreres d’accés i buits institucionals agreugen mecanismes de control, desigualtats, injustícia social i exclusió. Prejudici, estigma i discriminació que tenen com a impacte una vulneració sistemàtica dels seus drets. Metzineres dóna la benvinguda a totes les dones i persones de gènere no binari que es senten apel·lades, tramant i adaptant respostes compassives a les seves realitats complexes i canviants, sense importar com cada qui maneja el consum o experiencia violències. Metzineres. Entorns d’Aixopluc per Dones que Usen Drogues Sobrevivint Violències és el primer programa integral de reducció de danys exclusiu per dones i persones de gènere no binari a Catalunya. Amb abasts holístics i individualitzats escaients a les particularitats de cadascuna, ofereix propostes flexibles, d’entrada directa i immediata, segons les seves expectatives, inquietuds, curiositats, interessos i necessitats. Un model d’intervenció innovador i agosarat basat en drets humans i transversalitat de gènere, sostingut per estratègies comunitàries que proven ser fiables, pragmàtiques, costo-efectives, on totx donx és protagonista.   No pretenent enunciar un llistat exhaustiu ni excloent, es fa èmfasi en arribar a dones i persones de gènere no binzari amb múltiples, simultànies i interconnectades variables socials que condicionen la seva existència: sensellarisme, jove, adulta major, diversitat funcional, migrada, LGTBIQ+, treball sexual i/o sexe per supervivència, empresonament, trastorns de salut física i/o mental. 

Funcions:

Assumir la responsabilitat d'atenció directa i acompanyament integral a dones i persones de gènere no binari en ús actiu de drogues i sobrevivint múltiples situacions de violència.Gestionar els recursos necessaris per tal d'atendre cada situació plantejada.Recollir la informació de cada actuació en el sistemes informàtics establerts. Elaborar informes mèdics i d’actuació.Elaboració i sistematització d’indicadors de diagnòstic i impacte Contribuir al disseny i desplegament d’un servei sanitari holístic, incorporant la reducció de danys i la perspectiva de gènere de manera transversal . Conèixer i complir els protocols, procediments i instruccions de treball i fer mitjançant la coordinadora i l’equip directiu de Metzineres, així com les propostes de millora que valori oportunes per als Serveis.Alimentar diagnòstics individuals de cara a propostes de prioritzacióParticipar de les reunions d’equip i coordinació que es requereixenParticipació en alguns esdeveniments i activitats comunitàries.Coordinar amb altres serveis i recursos tant de les xarxes d’atenció social estandarditzada com altres xarxes informals comunitàries i veïnals. Contribuir al disseny i lideratge del model d’abordatge de metzineres, des d’una visió holística i transdisciplinar. Es valorarà: Màster/Postgrau en gènere,  polítiques de drogues i/o atenció a persones que usen drogues en situació de vulnerabilitat, incloent violència masclista. Experiència en activisme per un canvi en polítiques de drogues, drets humans, reducció de danys i/o feminisme interseccionalConeixement d'anglèsExperiència vital en supervivència a situacions de múltiple vulnerabilitatCondicions:Tipus de contracte: Jornada complertaLloc de treball: Barri del Raval, amb possibilitat de desplaçament per acompanyaments i reunions de coordinació. Incorporació:  INmediataSalari: Segons Conveni d’Acció Social - Categoria Diplomades

Perfil/Requisitos

Requisits mínims EstudisGrau d'InfermeriaExperienciaAl menys 1 any en reducció de danys; atenció a les violències masclistes; abordatge a persones en múltiples situacions de vulnerabilitat; treball comunitari. Alt nivell de català o castellà. Coneixement en: reducció de riscos i danys en l’ús de substàncies psicoactives, transfeminisme, violències masclistes, drets humans. CompetènciesIniciativa i actitud resolutivaFlexibilitat i capacitat d’adaptació a la realitat canviant de Metzineres. Treball en equip i cooperacióCompromís feminista, antiprohibicionista, anticolonialista i de defensa dels drets.LideratgePensament analític i críticSensibilitat interculturalVisió estratègicaConnexions i Treball en xarxa


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Comunicación interpersonal, Diplomacia y “saber estar”
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Indefinido
Salario Entre 24.001 y 30.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Diplomado
Experiencia mínima Al menos 1 año
Fecha de inicio 05/08/2021
Fecha finalización de la actividad 29/07/2023
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 2

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.