Ofertas de empleo


Orientador/a laboral

País España
Provincia Sant Adrià de Besòs - Barcelona
Fecha límite Inscripción 31/05/2024
Categoría Atención Directa, RRHH/Gestión de personas
% de respuesta: 60,50%
Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo

Descripción

Descripción

En dependència del/la coordinador/a, els/les candidats/es s’incorporaran a l’equip i desenvoluparan les següents funcions:
 • Acollida dels/les participants: Dur a terme les primeres accions d’atenció presencial amb les persones derivades al Programa fent un anàlisi del grau d’ocupabilitat.

 • Acompanyament a les persones per a la definició i execució del projecte professional.

 • Desenvolupar conjuntament amb coordinació, la planificació i calendarització del projecte per l’assoliment dels objectius.

 • Desenvolupar activitats que promoguin el desenvolupament d’habilitats lingüístiques i digitals adaptades a les necessitats individuals.  

 • Guiar als joves en la creació i execució de projectes creatius  per la millora de competències i habilitats socials. 

 • Acompanyament a les persones durant el procés formatiu, d’adquisició de competències transversals i de recerca de feina.

 • Identificació de necessitats amb relació al banc de recursos que s’ofereix als/les participants.

 • Analitzar quines accions grupals d’orientació i formació són més ajustades a les demandes i necessitats de les persones ateses

 • Coordinació amb l’equip i altres agents implicats de manera col·laborativa per a la correcta intervenció a les participants promovent el treball en xarxa entre els diferents agents i professionals implicats.

 • Fomentar un ambient inclusiu i de suport on els joves es sentin en un espai segur per expressarse i participar.


Perfil/Requisitos

Titulació: Diplomatura, Llicenciatura o Grau en l’àmbit de les ciències socials.Experiència mínima: Es valorarà l’experiència prèvia de treball amb joves en situació administrativa irregular, emigrants o contextos similars.Formació complementària:
 • Coneixement en mobilitat, estrangeria i nacionalitat.

 • Coneixement de tècniques d’intervenció amb col·lectius en risc d’exclusió social.

 • Coneixement del model d’ocupabilitat per competències (anàlisi de l’ocupabilitat, CV per competències, definició de perfils i selecció per competències).

 • Coneixement del mercat laboral (sector, ocupacions, índex d’atur, filons d’ocupació, etc.)

 • Coneixement i ús dels canals i vies per a l’accés al mercat laboral així com de les eines i instruments per a la recerca de feina (CV per competències, vídeo currículums, etc.)

 • Competències digitals: Conèixer les aplicacions de les TIC que permeten gestionar la informació i el coneixement del programa (arxius electrònics, intranet, plataformes, excel, etc.). Conèixer  eines TIC generals i específics de comunicació 2.0.(correu electrònic, aplicatius de disseny, Drive, etc ) Certificats: Certificat negatiu de delictes sexuals Jornada: 25 hores per setmanaHorari: 09:00h a 14:00hIncorporació: Immediata


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Flexibilidad, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Capacidad de Negociación
Nivel Empleado
Tipo de contrato Media jornada
Duración Indefinido
Salario Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Diplomado
Experiencia mínima Al menos 1 año
Fecha de inicio 30/04/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

 • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 37

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.


Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo