Ofertas de empleo


Àrea econòmic-financera

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 27/06/2024
Categoría Administración y Finanzas
% de respuesta: 81,90%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

+TU Fundació de Suport és una entitat privada, d’iniciativa social i sense ànim de lucre, d’abast català, que exerceix les figures jurídiques de suport a persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual  i/o deteriorament cognitiu.Busquem una persona per coliderar l’àrea econòmic-financera amb dependència directa de la direcció d’aquesta àrea.Orientada al treball en equip i que aporti un compromís per una gestió i control eficient dels recursos de l’entitat i els de les persones a les que li dona suport.Compromesa amb l’organització i els seus valors, amb capacitat d’anticipació, resolutiva, eficient i discreta.Amb experiència acreditada en liderar projectes i es valorarà el lideratge d’equips professionals dels àmbits econòmics i comptables.Les seves funcions són:Liderar juntament amb la directora de l’àrea, els avanços per a l'assoliment d'objectius relatius a l'àmbit econòmic de l’entitat i col·laborar de forma proactiva en els projectes transversals de la Fundació.Implantar els procediments transversals de l’àrea, de comú a cord amb la direcció de l’àrea, i organitzar els diferents àmbits, assignant funcions i objectius a cadascuna de les persones que la integren.Fer el seguiment de les diferents tasques assignades, garantint el compliment de les metodologies escollides, així com de les normes comptables i fiscals que corresponguin.Tenir cura de la comptabilitat de l’entitat verificant totes les despeses i ingressos que es produeixen en la seva activitat.Responsabilitzar-se dels processos de tresoreria relatius a la Fundació i coordinar les intervencions de tresoreria en els usuaris.Vetllar per l’economia dels usuaris, fer propostes per la millora en la gestió i per la rendibilitat de la seva economia.Tenir especial cura per la qualitat del servei que és presti des de aquesta àrea als usuaris individuals de l’entitat.Garantir la transparència de les dades globals de l’entitat així com la confidencialitat que correspongui en el tractament de les dades particulars dels usuaris.Interlocutar amb els auditors externs i garantir el subministrament dels informes que corresponguin tant a la direcció/gerència com al propi patronat de l’entitat.Assumir altres funcions que assignin, addicionalment, tant la direcció de l’àrea com la gerència de la Fundació.Incorporar permanentment la cultura de la millora permanent en el si de l’àrea i especialment en l’ús eficient dels recursos.S'ofereix:Possibilitat de promocióIncorporació immediataJornada completaFormació continua.Formar part d’una sòlida i solidària entitat social, solvent i molt acreditada.


Perfil/Requisitos

Mínim 5 anys d’experiència en funcions similarsGrau universitari d’administració d’empreses o altres graus universitaris complementats amb màsters i cursos de post grau de l’especialitat d’empresa o amb experiències professionals acreditades i equivalents.Ampli coneixement a nivell d’usuari dels recursos informàtics específics de l’àmbit i una orientació clara envers la digitalització.Català acreditat nivell CEs valorarà el coneixement acreditat d’altres llengües.Competències professionals i personals orientades al treball en equip, el lideratge, l’empatia, l’humanisme i la flexibilitat compatible amb la rigorositat.


Competencias Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Flexibilidad, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”
Nivel Mando intermedio
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Sin especificar
Salario Entre 24.001 y 30.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Licenciado
Experiencia mínima Más de 5
Fecha de inicio 27/05/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 8

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.