Ofertas de empleo


Referent econòmic

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 23/06/2024
Categoría Administración y Finanzas
% de respuesta: 81,90%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

+TU Fundació de Suport és una entitat privada, d’iniciativa social i sense ànim de lucre, d’abast català, que exerceix les figures jurídiques de suport a persones majors d’edat amb discapacitat intel·lectual  i/o deteriorament cognitiu.Busquem una persona per unir-se al nostre gran equip humà com a Referent Econòmic, dins de l’àrea econòmica.La seva missió principal és la gestió i l'administració econòmica del patrimoni, els ingressos i les despeses de les persones que acompanyem.FuncionsControlar la comptabilitat capturant, verificant, mesurant i plasmant totes les despeses i ingressos que es produeixen en la vida de les persones usuàries assignades.Col·laborar amb l'elaboració, revisions i seguiment del pressupost de cada persona usuària.Supervisar la tresoreria de les persones usuàries.Revisar els criteris formals de les peticions de pagament assignades pel flux i acceptar el pagament de les mateixes assegurant la seva viabilitat.Realitzar les sol·licituds i gestions administratives necessàries per al bon desenvolupament del suport economicofinancerGestionar i administrar els contractes d'assegurances, subministraments, lloguers i altres, comptant amb els equips transversals per a aquelles funcions que es requereixi el treball directe amb la persona usuària.Assistir a les persones usuàries col·laborant i informant per a la presa de decisions.Vetllar per la rendibilitat i el bon estat del patrimoni de les persones usuàries.Recopilar tota la informació necessària interna o externament per a conèixer l'estat econòmic, trajectòria econòmica i voluntat de la persona usuària.Elaborar els informes econòmics de les persones usuàries, sol·licitats pels jutjats o altres administracions (inventari, informes periòdics, declaracions o liquidacions fiscals, etc.)Recopilar i custodiar la documentació necessària per a justificar les despeses i ingressos, provinents de liquidacions internes, liquidacions de residències o centres, factures de proveïdors, etc.Col·laborar de manera proactiva en les comissions i projectes transversals de la Fundació que tenen per objectiu aconseguir un major desenvolupament i autonomia de les persones usuàries.Tasques administratives vinculades amb els equips transversals , amb l'àrea econòmica i els propis del lloc de treball.RequisitsEs valorarà molt positivament un any mínim d’experiència en funcions similarsConeixements específics i tècnics: Comptabilitat, tràmits amb les administracions i serveis comuns de gestoria.Titulació oficial mínima Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració o equivalentCatalà acreditat nivell CDomini d’Excel i nivell d’usuari de la resta del Paquet Office i de les aplicacions de Microsoft 365.Competències desitjables: Iniciativa, planificació, ordre i qualitat, treball en equip, comunicació positiva, empatia, compromís, autoconfiança, autocontrol, flexibilitat, capacitat d’aprenentatge, pensament analític i conceptual.S’ofereixIncorporació immediataJornada completaFormació continua.Formar part d’una sòlida i solidària entitat social, solvent i molt acreditada.


Perfil/Requisitos

Es valorarà molt positivament un any mínim d’experiència en funcions similarsConeixements específics i tècnics: Comptabilitat, tràmits amb les administracions i serveis comuns de gestoria.Titulació oficial mínima Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració o equivalentCatalà acreditat nivell CDomini d’Excel i nivell d’usuari de la resta del Paquet Office i de les aplicacions de Microsoft 365.Competències desitjables: Iniciativa, planificació, ordre i qualitat, treball en equip, comunicació positiva, empatia, compromís, autoconfiança, autocontrol, flexibilitat, capacitat d’aprenentatge, pensament analític i conceptual.


Competencias Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Flexibilidad, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Sin especificar
Salario Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior
Experiencia mínima No requerida
Fecha de inicio 07/06/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 3

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.