Ofertas de empleo


Responsable d’administració, finances i comptabilitat

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 15/05/2024
Categoría Administración y Finanzas, RRHH/Gestión de personas
% de respuesta: 44,51%
Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo

Descripción

Descripción

Treballa amb nosaltres!SOS Racisme Catalunya és una associació que fa trenta-cinc anys que treballa en la defensa dels drets humans a Catalunya des de l’acció antiracista, de manera independent, democràtica i des de l’acció de base. És una entitat que lluita per a l’erradicació del racisme en totes les seves manifestacions i en tots els àmbits de la societat, a través de l’atenció a persones, la sensibilització, la formació i la incidència política.Descripció de la plaça:SOS Racisme Catalunya busca una persona com a Responsable d’Administració, Finances i Comptabilitat: elaboració i seguiment del Pla econòmic-financer/ Pressupost Anual de l’associació; seguiment pressupostari dels projectes, gestió de justificacions econòmiques de subvencions; elaboració de la comptabilitat, control de factures emeses i rebudes, pagaments, gestió de rebuts de socis/es. Així com altres tasques vinculades a la gestió de l’associació.Funcions principals:Gestió econòmic-financera de l’entitat: planificar el pressupost i pla econòmic financer anual. Control de tresoreria. Seguiment dels mateixos, i gestió de comptes bancaris.Gestió econòmic-financera dels projectes: elaboració del pressupost amb la tècnica de referència. Seguiment i control pressupostari dels diferents projectes.Comptabilitat: elaboració dels comptes anuals, tancar l’exercici i obertura del nou.Elaboració de la documentació comptable requerida per organismes oficials i preparació de dades de liquidació d’impostos.Tramitació de convocatòries de subvencions, contractes i concursos tant públics com privats.Sol·licitud, seguiment i justificació de subvencions i resolució de requeriments.Suport en la gestió de la base social (quotes, actualitzar dades, contacte amb els socis i sòcies).Responsable de la coordinació amb la gestoria en temes relacionats amb recursos humans. Requisits de la plaça:Coneixement i experiència en la formulació, justificació econòmica i requeriments de projectes finançats per les administracions públiques locals (Ajuntaments), autonòmiques (Generalitat i Diputació de Barcelona) i estatals (Ministeris). Es valorarà coneixement de la gestió econòmica de subvencions europees.CFGM o CFGS o títol universitari d’Administració o similar.Domini del català i de castellà parlat i escrit.Domini Excels, Contaplus i CONTASOL.Capacitat resolutiva, gestió del temps, treball en equip, autonomia, flexibilitat i adaptabilitat.Es valorarà positivament:Formar o haver format part del moviment associatiu.Conèixer i compartir la lluita contra el racisme i per la defensa dels drets humans.Tenir experiència en gestió administrativa i comptabilitat, i gestió en associacions.Experiència amb entorn CRMConeixement d’altres idiomes.En igualtat de condicions es prioritzarà la contractació de persones de racialització no hegemònica (racialitzades com a no blanques) i/o migrades.       Lloc de treball: Barcelona (C/Reina Amalia 3)Informació requerida:–        Currículum vitae–        Imprescindible carta de motivació.*Només les candidatures seleccionades seran convidades a una entrevista.Data límit de recepció de candidatures: 15 de maig del 2024 a les 23:59.Data prevista d’incorporació: immediata. Referència de la plaça: responsable d’administració i finances.Organització: SOS Racisme Catalunya

Perfil/Requisitos

  • Coneixement i experiència en la formulació, justificació econòmica i requeriments de projectes finançats per les administracions públiques locals (Ajuntaments), autonòmiques (Generalitat i Diputació de Barcelona) i estatals (Ministeris). Es valorarà coneixement de la gestió econòmica de subvencions europees.

• CFGM o CFGS o títol universitari d’Administració o similar.

• Domini del català i de castellà parlat i escrit.

• Domini Excels, Contaplus i CONTASOL.

• Capacitat resolutiva, gestió del temps, treball en equip, autonomia, flexibilitat i adaptabilitat.Es valorarà:• Formar o haver format part del moviment associatiu.

• Conèixer i compartir la lluita contra el racisme i per la defensa dels drets humans.

• Tenir experiència en gestió administrativa i comptabilitat, i gestió en associacions.

• Coneixement d’altres idiomes.

• En igualtat de condicions es prioritzarà la contractació de persones de racialització no hegemònica (racialitzades com a no blanques) i/o migrades 


Competencias Analizar y resolver problemas, Capacidad de aprendizaje, Optimismo y entusiasmo, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Trabajo en equipo
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada intensiva
Duración Indefinido
Salario Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior
Experiencia mínima Al menos 1 año
Fecha de inicio 02/05/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 7

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.


Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo