Ofertas de empleo


Responsable del servei espai situa’t a terres de l’ebre

País España
Provincia Tortosa - Tarragona
Fecha límite Inscripción 10/07/2022
Categoría Atención Directa, Gestión de Proyectos
% de respuesta: 83,32%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

Per futura substitució de baixa per maternitat, la Federació Salut Mental Catalunya obre aquest procés de selecció per cobrir el lloc de referent del servei Espai Situa’t de les Terres de l’Ebre.DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALLL’Espai Situa’t té com a finalitat promoure el model de salut mental comunitària al territori, per tal de facilitar l’apoderament i la recuperació de les persones amb problemes de salut mental o risc de patir-ne, les seves famílies i altres persones del seu entorn afectiu.Principals funcions i responsabilitats:
 • Atenció a demandes d’ orientació i informació sobre drets, recuperació i acompanyament en salut mental.

 • Acompanyament per a les persones i les seves famílies sobre temes de salut mental de manera que la persona atesa pugui fer servir de la millor manera els recursos i serveis comunitaris al seu abast, posant en valor les seves pròpies capacitats i integrant-se al seu entorn. S’atén de manera individual, familiar o a petits grups, en funció de la demanda.

 • Seguiment dels casos, coordinacions amb altres serveis i reorientació cap als serveis pertinents a la xarxa i activació dels recursos necessaris, en funció de la demanda rebuda.

 • Detecció, assessorament i registre de vulneracions de drets.

 • Seguiment a les persones i famílies en situacions de major complexitat.

 • Seguiment de l’evolució de les necessitats no cobertes per la xarxa i elaboració d’informes.

 • Participació en el disseny i actualització, de manera collaborativa, d’accions, materials, formacions per l’apoderament, la dinamització comunitària i el suport mutu, tant presencials com virtuals, en base a les necessitats detectades, especialment des de l‘àmbit local.

 • Executar les accions i formacions sobre apoderament, dinamització comunitària i suport mutu.

 • Gestió i manteniment de la base de dades d’atencions, i coordinacions, vetllant pel compliment de la legislació en matèria de protecció de dades.

 • Coordinació amb altres projectes i serveis de SMC per potenciar l’impacte i la sostenibilitat dels projectes en els quals participa

 • Redacció i suport a l’elaboració de les memòries tècniques que s’escaiguin

 • Mantenir-se actualitzat/da per les novetats del sector i de l’estat de la salut mental a Catalunya i vehicular aquests coneixements a l’entitat.

 • Contribució a l’acompliment dels objectius globals de SMC

 • Participació en reunions vinculades al servei (sectorials, coordinació territorial, supervisió, i equip)  

 • Participació en els espais de treball i reflexió propis de SMCCONDICIONS LABORALS:
 • JORNADA: 20 hores

 • CONTRACTE: eventual

 • LLOC DE TREBALL: Responsable d’Espai Situa’t Terres de l’Ebre.

 • SOU BRUT ANUAL: entre 12.000,00 € i 18.000,00 €

 • HORARI: flexible, incloent una tarda a la setmana fins a les 19:00 h.

 • DATA D’INCORPORACIÓ PREVISTA: setembre 2022

 • ÀMBIT TERRITORIAL: Terres de l’Ebre

Perfil/Requisitos

PERFIL PERSONAL I PROFESSIONALPersona amb actitud optimista, positiva i propositiva, amb esperit de millora continua. Amb interès pel treball en equip i amb vocació de servei als demés, organitzada i metòdica, amb capacitat per prendre decisions en el seu àmbit de responsabilitat i de gestionar serveis.Formació: titulació universitària de grau, o equivalent, en Treball Social, Psicologia o Educació Social amb experiència en tràmits i gestió de documentació.Experiència laboral mínima d’uns 3 anys en posicions similars.Coneixements experts i demostrables en gestió de projectes.Coneixements experts i demostrables en salut mentalIdiomes: Català nivell C---i desitjable anglès, nivell BDesitjable coneixement del funcionament d’organitzacions del tercer sectorCOMPETÈNCIESPersona orientada a resultats, flexible i amb gran capacitat de treball en equipAmb sensibilitat, consciència social i gran capacitat d’entendre la realitat de diferents collectius vinculats a l’àmbit de la salut mentalCapacitat de presa de decisions en el marc de les seves responsabilitatsPersona organitzada, detallista i rigorosa en la seva acció diàriaPersona amb vocació de servei i amb capacitat de generar relacions de confiança amb diferents persones i entorns


Competencias Analizar y resolver problemas, Flexibilidad, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo
Nivel Empleado
Tipo de contrato Media jornada
Duración Sin especificar
Salario Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Diplomado
Experiencia mínima Al menos 3 años
Fecha de inicio 01/09/2022
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

 • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 18

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.