Ofertas de empleo


Responsable plataforma intermediajob - producte tecnològic

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 18/03/2024
Categoría Dirección y Coordinación
% de respuesta: 79,74%
Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo

Descripción

Descripción

La figura professional del Responsable d’IntermediaJOB és aquella que s’encarrega d’assumir les funcions de desenvolupament i seguiment de projecte (plataforma IntJOB) en la vessant tecnològica, realitzar l’anàlisi de dades, la integració de sistemes d’IA (amb suport d’una empresa proveïdora externa) i vetllar pel bon encaix en la consecució d’objectius i metes de l’entitat. Tindrà la missió d’aportar coneixement i habilitats de gestió tecnològica (es valoraran nocions de programació) així com experiències prèvies en la gestió i evolució de tecnologia de plataformes. El pla d'implantació del nou servei pivotarà al voltant de la figura del responsable d’IntermediaJOB i serà el nexe d'unió amb la resta d'Intermedia, treballant amb la direcció d’empresa per acompanyar en la consecució dels objectius. Serà el/la responsable de pilotar les noves funcionalitats i millores en usabilitat i guiarà el procés d’incorporació de IA/Machine Learning (refinament i la millora contínua de l'algoritme), amb suport d’una empresa proveïdora externa, per a l'automatització del procés de matching que fa el millor encaix entre les candidatures disponibles i les vacants obertes. En definitiva és la persona encarregada d'estar a tot dins del projecte d’evolució d’IntJOB. Dissenyar els requisits del client, coordinació amb el/la programador/a, les idees de disseny, l’experiència de l’usuari/ària, tot això sense perdre el focus i empenyent el projecte sempre cap endavant, preservant la missió social de l’entitat. En treballar amb tants fronts oberts alhora, la bona organització del/la professional pot suposar la diferència entre l'èxit o el fracàs del projecte. Haurà de prendre decisions considerant globalment diferents aspectes (tècnics, econòmics, ambientals, entre d'altres) relacionats amb la gestió de projectes, identificar problemes, obstacles i oportunitats i saber proposar millores i trobar noves estratègies o solucions, amb responsabilitat i autonomia, planificant i organitzant les tasques per assolir els objectius del projecte en els terminis establerts i, alhora, comprometre's amb el treball de qualitat, de forma clara i ordenada, mitjançant l’esforç, la constància i el desig de creixement personal i professional (la plataforma IntermediaJOB és un projecte que ha de créixer dins de l’entitat i el/la professional que s’incorpori tindrà l’oportunitat de créixer professionalment de la mà del projecte).Que s'ofereix: Contracte indefinit. Treball híbrid (presencial i en remot)JORNADA: Jornada complerta de 38,5H setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres. HORARI: Jornada de matins amb dues tardes.SALARI: 30.000 euros anuals bruts per jornada completa. Ubicació: Barcelona

Perfil/Requisitos

Requeriments: Grau: Enginyeria de sistemes TIC, Enginyeria informàtica, Enginyeria informàtica de gestió i sistemes d'informació, Informàtica i serveis, Enginyeria en organització industrial Es valora formació complementària en sistemes operatius com Unix i Windows Server 2003. O titulacions de formació superior de formació professionals relacionada. - Es requereix un mínim de 6 a 12 mesos d’experiència laboral prèvia en projectes similars i/o relacionats. Competències: Competències tècniques: • Nocions bàsiques de programació. Coneixement i ús de les eines de gestió i control pressupostari d'un projecte. • Domini dels instruments de planificació i control de gestió de forma integrada per optimitzar els recursos econòmics, materials i personals invertits en la implantació i desenvolupament d'un projecte. • Capacitat de realitzar un procés bàsic de gestió del risc, identificant i analitzant qualitativament els principals riscos dels projectes esmentats, i establint estratègies i accions de resposta. • Comprensió de l'impacte, la transcendència i la responsabilitat de determinades decisions sobre el desenvolupament d'un projecte més enllà del projecte. • Ús de metodologies àgils • Nocions dea User Experience • Nocions i interès sobre implantació de sistemes d’IA. • Coneixements de Yii Competències bàsiques: • Castellà • Anglès • Coneixements de programació Competències Transversals: - Visió global estratègica - Orientació a resultats. - Organització i planificació. - Comunicació.


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Capacidad de Negociación
Nivel Mando intermedio
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Indefinido
Salario Entre 24.001 y 30.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Ciclo Formativo Superior
Experiencia mínima Al menos 1 año
Fecha de inicio 15/02/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 1

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.


Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo