Ofertas de empleo


Substitució monitor/a per a centre ocupacional

País España
Provincia Sant Just Desvern - Barcelona
Fecha límite Inscripción 19/02/2024
Categoría Atención Directa
% de respuesta: 74,82%
Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo

Descripción

Descripción

Cerquem un monitor per realitzar una substitució a un Centre Ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual, ubicat a Sant Just Desvern.Les principals funcions a desenvolupar són: 1. Funcions en relació a la persona usuària: 
 • Participar en l’acolliment i acompanyament en el procés d’adaptació de la persona usuària al centre. 

 • Col·laborar en el disseny, la pràctica i l’actualització dels programes individuals de rehabilitació en coherència amb les línies teòriques i metodològiques del centre. 

 • Participar en l’actualització i el registre de la informació que es té de la persona atesa. 

 • Desenvolupar i facilitar activitats que afavoreixin l'adquisició d'habilitats d'autonomia física, personal i social de les persones reforçant les seves potencialitats d’acord amb l’equip interdisciplinari del centre. 

 • Aplica les tècniques i procediments d'avaluació, per valorar els resultats obtinguts en el desenvolupament de les habilitats d'autonomia de la persona. 

 • Promoure actuacions que tendeixin a afavorir la integració a l'entorn. 

 • Supervisar i/o administrar el tractament farmacològic d’acord a les indicacions del personal sanitari autoritzat. 

 • Atendre el comportament de la persona, en especial, en aquells aspectes relacionats amb el seu estat de salut física i/o emocional per tal de detectar possibles canvis. 

 • Contenir, resoldre i notificar els conflictes i incidències relacionades amb les persones usuàries. 

 • Assignar i supervisar tasques i responsabilitats del/de les persones usuàries a les diferents tasques productives i d’altres d’acord amb la programació de centes. 

 • Suport, si escau, a l’administració del tabac i del diner de butxaca de la persona usuària. 

 • Donar suport a la persona i fer-la partícip del seu procés de desenvolupament. 

 • Realitzar el seguiment i suport (individualitzat i grupal) de les persones usuàries del serveis 

 • Manteniment de l’ordre i la neteja dels espais comunitaris del centre. 2. Funcions en relació a la família o referent. 
 • Crear un bon clima família/usuari en les entrevistes i visites de les famílies al centre. 

 • En col·laboració amb la família, treballar per i desenvolupar una línia d’actuació comuna envers l’usuari. 

 • Implicar, si escau, la família en les necessitats de la persona atesa. 3. Funcions en relació a l’equip interdisciplinari i el centre 
 • Participar en les reunions periòdiques de l’equip. 

 • Participar en l’execució del programa d’activitats del Centre Ocupacional. 

 • Coordinar-se amb tot l’equip de professionals del centre per contribuir en la millora de l’organització i funcionament del centre. 

 • Derivar cap a altres professionals les situacions o casos que requereixin intervencions fora del seu abast. 

 • Afavorir un clima de treball constructiu i positiu, de col·laboració i millora continua.   4. Funcions en relació a la formació, recerca i docència 
 • Participar en l’elaboració de propostes de formació en relació a l’equip interdisciplinari. 

 • Participar i assistir a les activitats formatives, jornades, cursos, seminaris, etc. 

 • Acompanyar els alumnes en pràctiques. 

   

Perfil/Requisitos

Estudis de grau: Terapeuta Ocupacional, Psicòleg/a, Piscopedagog/a, Educador/a SocialEs valorarà:- Coneixements en sistemes alternatius i augmentatius de comunicació- Experiència o interès en trebal amb persones amb diagnòstic de TEA - Coneixement o interès en metodologia PECS i/O TEACCH- Habilitats artístiques


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Optimismo y entusiasmo, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Sin especificar
Salario Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Licenciado
Experiencia mínima Al menos 1 año
Fecha de inicio 29/01/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

 • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 58

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.


Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo