Ofertas de empleo


Tècnico/a socio-laboral

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 15/11/2018
Categoría Gestión de Proyectos
Contestación: 86,08%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción


Dincat és la federació que vetlla per la defensa dels drets, la dignitat i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i les seves famílies a Catalunya. Busca cobrir el lloc de feina vacant de Tècnic/a Socio-Laboral.Dincat coordina, representa i defensa els interessos de prop de 300 entitats socials que treballen conjuntament per oferir serveis i suports que potencien l'autonomia de la persona i que garanteixen la seva plena inclusió a la societat en totes les etapes vitals i en tots els àmbits.La Federació també promou la cooperació amb altres agents socials, públics i privats, amb qui sumem esforços i compartim una mateixa visió i objectiu: aconseguir una societat més justa, equitativa i igualitària.Missió del lloc de Tècnic/a Socio-LaboralDesenvolupar el potencial de l’àrea Sociolaboral en quant a competència tècnica, coneixement i suport a les entitats de Dincat Federació, en un entorn de col·laboració amb els actors públics i privats del sector, per tal d’aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones amb DID.Funcions i tasques generals

1. Defensar els drets de les persones amb DID en base a aquells articles de la CDPDID que tinguin a veure amb l’àrea soci-laboral.

1.1. Sensibilització entre les entitats i el col·lectiu de PDID sobre l’article o articles de la CDPDID que es relacionin amb l’àrea sociolaboral.

1.2. Organització d’esdeveniments, actes i accions que tinguin per objectiu donar a conèixer a la societat en general la vulneració del dret al treball.

1.3. Producció de materials físics i/o digitals que contribueixin significativament a un canvi de percepció sobre el dret al treball.

1.4. Articulació amb l’Observatori de Drets per tal de propiciar la seva participació en el desenvolupament de l’àrea d’actuació.

2. Promoure  entorns de relació entre entitats per a impulsar l’àrea sociolaboral que coordina.

2.1. Manteniment d’un diàleg proper amb les entitats que treballen sobre el tema sociolaboral.

2.2. Elaboració de propostes de treball amb les entitats i desenvolupament  de les mateixes.

2.3. Coordinació amb entitats i administracions públiques per l’impuls d’accions  i campanyes de interès comú.

2.4. Incentivació de xarxes de suport i treball entre les entitats sòcies de Dincat.

 3. Investigar sobre la millora de models d’actuació i influenciar als actors amb poder de decisió per tal d’aconseguir canvis significatius de qualitat de vida per a les PDID.

3.1. Anàlisis i propostes de millora dels models d’actuació.

3.2. Debat i reflexió amb altres actors i entitats per tal de innovar col·lectivament.

3.3. Promoció d’accions d’influència política que redundin en millores a la qualitat de vida de les persones amb DID. 

3.4. Impuls d’espais de formació que contribueixin a l’elaboració de coneixement.

3.5. Incentivació de la recerca amb evidències científiques sobre les matèries que s’apliquen a l’àrea sociolaboral.4. Gestionar l’àrea tenint cura de l’administració de mitjans tècnics i financers.

4.1. Planificació, definició d’objectius i seguiment regular dels mateixos amb el Coordinador Tècnic.

4.2. Organització de l’agenda de l’àrea.

4.3. Control i seguiment pressupostari de l’àrea.

4.4. Coordinació amb la resta de l’equip tècnic.

 

Perfil/Requisitos


Formació en àrees socials i de gestió integral d’entitats.Experiència en àmbits d’investigació i/o coordinació d’entitats; capacitat de desenvolupar projectes; coneixements de gestió de qualitat.Com a tècnic Laboral, es requereix coneixements en:

• Anàlisis de competències

• Itineraris de inserció i treball amb suport (SIOAS)

• Reserva del 2% i mesures alternatives

• Programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

• Treball protegit (CET i Enclavaments laborals)

• Normativa accés a la funció pública de persones amb DID

• Iniciatives d’Autoocupació

• Programes de Garantia Juvenil / Fons estructurals Europeus

• Transició a la Vida Adulta

• Formació ocupacional

• Formació post obligatòria Com a tècnic de Serveis d’Atenció Diürna i Ocupacionals, es requereix coneixements en:

• Direcció i/o coordinació de serveis diürns de la Cartera de Serveis Socials

• Normativa Centres Ocupacionals (STO i SOI) i de Centres d’Atenció Especialitzada (CAE)

• Transformació i model comunitari

• Planificació Centrada en la Persona (PCP)

• Autodeterminació i Drets de les Persones amb DID

• Suport Actiu

• Suport Conductual Positiu

• Envelliment Actiu

• Flexibilització de models d’atenció a Persones amb DID

Compromís amb la visió, missió, valors i política de qualitat de Dincat Federació.Treball en equip: col·laboració amb altres persones i gestió equilibrada de conflictes.Interès per la formació continuada.  Assertivitat i empatia. Disponibilitat per a desplaçaments per Catalunya.Persona ordenada, rigorosa, metòdica, perseverant, pacient, de confiança, responsable, emocionalment equilibrada.Capacitat d’anàlisi d’entorns i activament pro positiu/va en aspectes de comunicació.Habilitats de comunicació verbal i escrita; iniciativa pròpia i implicació en la feina.Català i castellà. Es valorarà un 3r i 4rt idioma


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”, Capacidad de Negociación
Nivel Especialista
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Más de 2 años
Salario Entre 24.001 y 30.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Formación Profesional Grado Superior
Experiencia mínima De 3 a 5 años
Fecha de inicio 03/12/2018
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 145

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.


 
Visita hacesfalta.org voluntariado