Ofertas de empleo


Tècnic/a de projectes sociocomunitaris en salut mental.

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 31/07/2024
Categoría Gestión de Proyectos
Tipo de oferta Orientada a personas con discapacidad Crear alerta
% de respuesta: 73,83%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALLContribuir a l’acompliment de la missió de SMC a través del desenvolupament dels projectes de l’entitat, participant com a responsable de projectes i també com a persona de suport en aquells on no en sigui responsable directe.DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALLEl/La tècnic/a de projectes sociocomunitaris treballarà dins l’Àrea de Serveis a entitats i persones i innovació. Aquest lloc de treball depèn directament de la Coordinació de l’Àrea.Principals funcions i responsabilitats:Responsable de l’execució de projectes en el marc de l’entitat.Suport al desenvolupament de projectes i activitats, segons les necessitats de l’organització.Coordinació amb l’àrea d’Incidència, Comunicació i Aliances en el marc dels projectes dels quals n’és responsable, per tal de garantir la seva projecció i el correcte desenvolupament de les accions de comunicacióCoordinació amb altres projectes i serveis de SMC per potenciar l’impacte i la sostenibilitat dels projectes en els quals participa.Coordinació amb les persones que formen part dels equips de treball en el marc dels projectes dels quals n’és responsable.Desenvolupament de plans d’acció en el marc dels projectes dels quals n’és responsable, establint calendaris d’execució, fites i indicadors d’avaluació.Desenvolupament de les memòries tècniques dels projectes dels quals n’és responsable directe i suport a l’elaboració de memòries dels projectes on participa.Control i seguiment de l’execució pressupostària dels projectes dels quals n’és responsable, tot coordinant-se amb l’àrea de Finances, Administració i Suport.Cooperació en l’equip de projectes i serveis federatius en la reflexió conjunta de la planificació operativa, la resolució de dificultats i les propostes de millora des de la perspectiva del treball en equip.Promoció i desenvolupament d’accions d’avaluació i actuacions de recerca.Mantenir-se actualitzat/da de les novetats del sector i de l’estat de la salut mental a Catalunya i vehicular aquests coneixements a l’entitat.Identificació de bones pràctiques i models que contribueixin a la millora contínua de les activitats que desenvolupa SMC.Proposta de millores en el marc de les activitats actuals i de generació de noves activitats que ajudin a l’acompliment de la missió de SMC.Responsable de l’acompliment dels objectius parcials de SMC, vinculats als projectes que desenvolupa.Contribució a l’acompliment dels objectius globals de SMC.Participació en espais de relacions sectorials, segons les necessitats de l’organització.Participació en els espais de treball i reflexió propis de SMC.Participació activa en espais de representació i divulgació de la SMC i els projectes en que participa i d’acord al propi àmbit d’expertesa (jornades, congressos, comissions, xerrades, formacions...).Gestionar el programa de base de dades CRM de l’entitat.CONDICIONS DE TREBALLContracte indefinit amb el corresponent periode de proba.Jornada: 30 horesSou brut anual: De 25.000 a 28.000 brut anual a 40h, es a dir que el llindar a 30 hores queda entre 18.750 i 21.000 brut anual.Horari flexible, possibilitat de treballar de manera puntual en dissabte (un o dos cops l’any).Data incorporació aproximada: 1 de juny de 2024Àmbit territorial: Barcelona, possibilitat d’haver-se de traslladar per feina a algunes poblacions d’arreu de Catalunya de manera esporàdica.Conveni acció social estatal.23 dies de vacances + 8 de lliure disposició.2 dies de teletreball a la setmana.


Perfil/Requisitos

PERFIL PERSONAL I PROFESSIONALPersona amb actitud optimista, positiva i propositiva, amb un esperit de millora, treball en equip continua i de servei als demés, organitzada i metòdica, amb capacitat per prendre decisions en el seu àmbit de responsabilitat i de gestionar serveis.Formació: titulació universitària de grau, o equivalent, preferiblement en ciències socials o de la salut.  Experiència laboral mínima d’uns 3 anys en posicions similars.Coneixements experts i demostrables en gestió de projectes.Coneixements experts i demostrables en salut mental.Coneixements experts i demostrables en dinamització de grups de suport.Coneixements experts i demostrables en formació.Experiència en la creació i dinamització de grups de treball i espais de reflexió, per tal d’extreure’n conclusions.Idiomes: Català nivell C i desitjable anglès, nivell B.Desitjable coneixement del funcionament d’organitzacions del tercer sector.Desitjable coneixement sobre salut mental en l’àmbit laboral.Alineació amb els principis i els valors del tercer sector.COMPETÈNCIESPersona orientada a resultats, flexible i amb gran capacitat de treball en equip.Amb sensibilitat, consciència social i gran capacitat d’entendre la realitat de diferents collectius vinculats a l’àmbit de la salut mental.Capacitat d’autonomia en la  presa de decisions en el marc de les seves responsabilitats,Persona organitzada, detallista i rigorosa en la seva acció diària,Amb capacitat de gestionar les persones vinculades als projectes que desenvolupa, des del punt de vista professional i emocional.Innovació: pro activitat, creativitat i capacitat d’aportar idees noves, pensar  de manera alternativa, tot tenint present el sector i la missió de l’organització.Persona amb vocació de servei i amb capacitat de generar relacions de confiança amb diferents persones i entorns.Capacitat per treballar en diversos projectes de manera simultània.Valorable experiència en: servei de e inclusió social en salut mental, programes de suport mutu i dinamització comunitària.


Competencias Analizar y resolver problemas, Capacidad de aprendizaje, Flexibilidad, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal
Nivel Especialista
Tipo de contrato Jornada intensiva
Duración Indefinido
Salario Entre 24.001 y 30.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Diplomado
Experiencia mínima Al menos 3 años
Fecha de inicio 01/06/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 6

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.