Ofertas de empleo


Tècnic/a de projectes

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 12/06/2024
Categoría Gestión de Proyectos
% de respuesta: 61,39%
Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo

Descripción

Descripción

Descripció de l’entitatLa Comissió Catalana d’Acció pel Refugi té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els seus processos d’inclusió social a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.Descripció del lloc de treballSota la supervisió de l’àrea de Desenvolupament i enfortiment institucional, la persona contractada serà la responsable de tots els processos relacionats amb els projectes de l’entitat, tant siguin finançats amb fons públics com amb fons privats, treballarà en col·laboració directa amb l’equip de coordinació de les àrees d’Atenció a les persones com d’Incidència política, social i participació; així com amb l’àrea de gestió econòmica i financera de l’entitat.Funcions:
 • Identificació, disseny, elaboració, reformulació, si s’escau, i posterior justificació de projectes tant d’atenció directa al col·lectiu amb el que treballa l’entitat com d’incidència política, social i participació.

 • Recopilació de la documentació necessària, presentació dels projectes a les convocatòries públiques de subvenció o a altres convocatòries de caràcter privat, així com recopilació i lliurament de la documentació per a la posterior justificació tècnica.

 • Identificació i recerca de finançament públic i privat.

 • Reunions amb les entitats finançadores i manteniment de les relacions des d’una perspectiva de projectes.

 • Participar en les reunions de l’oficina de projectes de la CCAR on es fa seguiment intern dels projectes.

 • Realització del seguiment tècnic dels projectes.

 • Avaluació continua dels projectes en marxa.

 • Suport en la difusió de les activitats de la CCAR.


Perfil/Requisitos

Requisits
 • Llicenciatura/grau en l ’àrea de les ciències socials o similar.

 • Imprescindible Nivell C de català

 • Alts coneixements d’anglès i/o francès

 • Formació complementària en Drets Humans. Es valorarà la formació en l’àrea de la migració i l’asil.

 • Experiència demostrable en gestió de projectes com a mínim de tres anys

 • Domini de la metodologia del Marc Lògic i de la Teoria del Canvi

 • Bona capacitat de comunicació oral i escrita en català i castellà.

 • Capacitats per treballar sota compliment de terminis i sota pressió de lliurament i compliment d’aquests terminis.Capacitats i compromisos
 • Capacitat resolutiva i proactiva

 • Capacitat creativa i d'anàlisi.

 • Capacitat relacional i de comunicació.

 • Capacitat de resiliència.

 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.

 • Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.

 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

 • Orientació a l'assoliment d'objectius. 

Es valorarà:
 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre.

 • Bona capacitat de treball i motivació per treballar en la defensa dels drets humans.

 • Experiència en projectes europeus i/o internacionals.

 • Formació en gènere.

 • Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques.

 • Flexibilitat horàriaCondicions:Incorporació immediataJornada: 35 hores setmanalsContracte indefinitRemuneració: 25.641,11€ bruts anualsLloc de treball a Barcelona ciutat (2 dies de teletreball a la setmana) 

Informació requeridaEnviar el currículum vitae amb carta de motivació a al correu indicat amb la referència: Tècnic/a de projectesEl termini de presentació de candidatures finalitza el 16/06/2024.

Només es contactarà amb les persones preseleccionades


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Indefinido
Salario Entre 24.001 y 30.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Licenciado
Experiencia mínima Al menos 3 años
Fecha de inicio 05/06/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

 • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 27

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.


Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo