Ofertas de empleo


Tècnic/a educatiu/va (habitatge, inserció sociolaboral i recerca d’alternativa residencial)

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 31/03/2024
Categoría Dirección y Coordinación
% de respuesta: 85,90%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

ProHabitatge Som Llar és una entitat que busca garantir el dret a l’habitatge per a totes les persones fent especial èmfasi en activar i acompanyar processos d’empoderament i inclusió residencial per aquelles amb major vulnerabilitat social, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere. Busquem esdevenir un referent com a proveïdor de serveis residencials i d’acompanyament social, promocionant les capacitats i l’autonomia de les persones.  Estem cercant una persona per cobrir la vacant de tècnic/a educatiu/vaFORMACIÓ:
 • Formació reglada en Educació Social o Treball Social (exclusivament aquestes formacions)FUNCIONS:
 • Actuar com a referent familiar del cas.

 • Elaboració del Pla de Millora Familiar inicial en col·laboració amb el referent derivador, considerant les propostes d'aquest.

 • Tasques tècniques: tramitació de prestacions i redacció d'informes tècnics.

 • Observació i intervenció per millorar les habilitats parentals.

 • Observació i intervenció per millorar les habilitats socials, laborals i de vida quotidiana.

 • Valoració, diagnòstic i pronòstic en col·laboració amb l'equip del servei.

 • Suport en la presa de decisions.

 • Coordinació amb altres serveis del territori, escoles, Centre d’Atenció Primària, Casals, CAP, recursos d’inserció laboral i formació, entre d’altres.

 • Manteniment de la documentació actualitzada.

 • Introducció i/o actualització de les dades personals i socials als aplicatius SIAS i Sense Sostre.

 • Garantir els acompanyaments necessaris.

 • Organitzar activitats socioeducatives amb les famílies allotjades per fomentar vincles afectius sans, socialització i auto-organització.

 • Realització d’activitats socioeducatives per a les persones ateses.

 • Coordinació d'activitats intergeneracionals amb el tècnic d’atenció social dels habitatges amb serveis de gent gran.

 • Vetllar per la correcta organització de la vida quotidiana i dinàmica de l’habitatge.

 • Acompanyament presencial de les famílies en gestions de la vida quotidiana.

 • Suport al seguiment intensiu de les famílies amb necessitats especials.

 • Vetllar per les necessitats bàsiques de les persones usuàries i organització de la vida quotidiana als allotjaments.

 • Suport en la recerca de recursos de formació laboral i habitatge.

 • Suport en la recerca de feina per als membres de les famílies.

 • Seguiment de la família durant un any després de la sortida de l’equipament.

 • Complementar la direcció del centre segons les delegacions rebudes.RESPONSABILITATS:
 • Seguiment socioeducatiu amb tasques d’inserció sociolaboral i recerca alternativa residencial per a les persones i famílies allotjades als equipaments ALI BEI (10 unitats d’allotjaments).

 • Seguiment dels acords d’allotjament i plans de millora assignats.

 • Realització d'activitats socioeducatives grupals i individuals.

 • Vinculació amb els recursos de l’entorn.

 • Promoció d’eines de participació comunitària (Proxare).

 • Registre de documentació, informes de seguiment i indicadors als aplicatius corresponents.

 • Treball en la recerca d’alternatives de sortida.CONDICIONS:
 • Contracte indefinit subjecte a la continuïtat del programa i licitació

 • Jornada complerta de 38,5 hores segons Conveni Acció Social

 • Lloc de treball a Barcelona

 • Horari de mati i tarda.

 • Guàrdies telefòniques quinzenals remunerades.

 • Salari anual de 24.677,8€ bruts

Perfil/Requisitos

Formació reglada en Educació Social o Treball Social (exclusivament aquestes formacions)Disponibilitat per guàrdies telefòniques quinzenals remunerades.


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Indefinido
Salario Entre 24.001 y 30.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Diplomado
Experiencia mínima Al menos 1 año
Fecha de inicio 24/01/2024
Nº de vacantes 3
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

 • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 63

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.