Ofertas de empleo


Tècnic/a programa de joves

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 23/05/2024
Categoría Atención Directa
% de respuesta: 81,25%
Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo

Descripción

Descripción

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.  El/La professional contractat/da s’integrarà a l’equip de joves. Les tasques a realitzar estaran enfocades al desenvolupament dels diferents projectes adreçats a joves migrats sense referents adults a territori i en situació vulnerable, realitzant un acolliment integral amb coordinació amb els diferents recursos, tant  interns com externs, per a disminuir en la mesura del possible les situacions de vulnerabilitat. També haurà d’elaborar la documentació necessària per al seguiment i justificació dels diferents projectes.Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.La Fundació Bayt al-Thaqafa està compromesa amb la diversitat i la igualtat d'oportunitats. Per garantir una millor representativitat dins de l'entitat, es valoraran positivament les candidatures de perfils infrarepresentats. Principals Responsabilitats i FuncionsRealitzar diagnòstic de necessitats i elaborar plans de treball de les persones joves participants.Fer seguiments individuals.Dinamitzar activitats grupals.Promoure activitats comunitàries.Realitzar els acompanyaments que es considerin necessaris.Elaborar i implementar instruments per a la recollida d'informació.Coordinarse amb altres recursos socials i amb la coordinació social de l’entitat.Elaborar els informes de seguiment i avaluació.Avaluar mitjançant indicadors i informes l’impacte del projecte.

Perfil/Requisitos

Aptituds, coneixements i competències requerides- Titulació universitària de l’àmbit social (Educació social o similar).- Experiència de treball en projectes en el sector de la migració i amb joves migrats sense referents adults al territori.- Coneixements i/o experiència en treball comunitari i amb entitats del territori relacionades amb el perfil de joves migrats.- Coneixements i/o experiència per fer treball d’autonomia amb joves migrats.- Coneixements i/o experiència en treballar amb persones joves amb addiccions o situacions de sensellarisme.- Valorable coneixement d’idiomes àrab, francès o anglès- Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.- Nivell avançat d’Ofimàtica.- Actituds i habilitats socials i de comunicació.  - Organització i planificació.- Treball en equip.- Orientació a la qualitat. Condicions laboralsContractació: IndefinitSalari Brut Anual: 24.000€/25.000€Dedicació: Jornada 38,5h/setmanaDistribució horària: Horari de matins i tardesIncorporació: Juny 2024


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Indefinido
Salario Entre 24.001 y 30.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Licenciado
Experiencia mínima Al menos 1 año
Fecha de inicio 07/05/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 88

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.


Esta oportunidad ya se ha cubierto
Encuentra más ofertas de este tipo