Ofertas de empleo


Tècnic/a xarxa joves cornellà

País España
Provincia Cornellà de Llobregat - Barcelona
Fecha límite Inscripción 31/07/2024
Categoría Atención Directa
Tipo de oferta Orientada a personas con discapacidad Crear alerta
% de respuesta: 73,84%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

TÈCNIC/A XARXA JOVES BARCELONAMISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL

L'objectiu general del programa està relacionat amb l’acompanyament de les persones joves que tenen algun problema de salut mental a construir un projecte de vida significatiu fomentant l'elecció d’un projecte de vida adequat al moment vital de la persona.

Cal també potenciar l'acompanyament constructiu per part de les famílies per que puguin ajudar i col.laborar en la comprensió de la persona jove i així,  sostenir familiarment el seu projecte de vida. El programa preten promoure que el jove recuperi o estimuli la creació de vincles amb la comunitat, construeixi un itinerari a mida i trobi una guia professional que l’ajudi en moments de transició, canvi i pèrdua com és l’adolescencia i la primera joventut.DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Aquest lloc de treball s’emmarca en l’àrea operativa de SM Catalunya i depèn directament de la Direcció de Serveis d’Atenció a les Persones. Principals funcions i responsabilitats:

- Intervenció individual amb la persona jove: 

Informar del programa, objectius i metodologia d’intervenció.

Acompanya el procés d’acollida i vinculació al programa.

Seguiment individualitzat i diseny dels plans individualitzats conjuntament amb la persona atesa.

Avaluació i re-adaptació dels plans d'intervenció

Acompanyament i suport emocional de la persona perque pugui  avançar en els itineraris i projectes de vida marcats de forma consensuada.- Intervenció grupal amb la persona jove:

Disseny, planificació i desenvolupament d'activitats promovent espais de relació amb altres persones joves, identificant activitats significatives, potenciant la motivació i l'interès, facilitant l'execució d'activitats significatives triades grupalment i afavorint un espai on poder potenciar les seves capacitats personals que li permetin participar en un futur de altres activitats comunitàries.

Avaluació continuada de les activitats grupals i redefinició de les mateixes.

Coordinació amb les persones externes i/o auxiliars xarxa joves que desenvolupen activitats grupals- Intervenció familiar:

Orientar i acompanyar a la seva família (la família ha de poder entendre que és que li està passant al seu fill/a per així poder acompanyar-la a els seus objectius, motivacions, inquietuds...respectant el seu temps) Tant a nivell individual com grupal

Disseny, planificació i desenvolupament d'activitats grupals- Funcions administratives:

Difusió del programa en l'àmbit del territori

Establir acords de col·laboració amb centres d’ensenyament.

Coordinació i supervisió de l'avaluació del projecte al territori.

Elaboració dels documents relacionats amb  l'organització i funcionament del Xarxa Joves: memòries, programes innovadors

Diagnosi de necessitats del territori i actitud proactiva per valorar noves formes de finançament.

Responsabilitat de gestió econòmica i administrativa del programa amb el suport de l‘àrea administrativa

Responsabilitat en la captació de finançament per la sostenibilitat del programa.CONDICIONS LABORALS:• Substitució excedència voluntària per promoció interna, 6 mesos prorrogable màxim 1 any i conversió a indefinit.

• Jornada 37 h./setmana de dilluns a divendres.

• Sou a 40 h brut anual 23.400 eu aproximat, amb la jornada de 37h surt a 21.645 eu brut anual.  

• Lloc de treball: Cornellà (Amb desplaçaments a Sabadell)    

• Horari flexible.

• Incorporació: el més aviat possible.• Conveni acció social estatal. 23 dies de vacances + 8 dies assumptes propis.


Perfil/Requisitos

PERFIL PERSONAL I PROFESSIONALPersona amb actitud optimista, positiva i propositiva, amb un esperit de millora continua i de servei als demés, organitzada i metòdica, amb capacitat per prendre decisions en el seu àmbit de responsabilitat i de gestionar serveis.• Formació: titulació universitària de l’àmbit sociosanitari, específicament: treball social, educació social i psicologia.

• Experiència laboral mínima de 3 any en posicions similars. 

• Coneixements experts i demostrables en coordinació i gestió de projectes. 

• Coneixements experts i demostrables en gestió pressupostària.

• Coneixements experts i demostrables en gestió d’equips

• Coneixements experts i demostrables en salut mental

• Idiomes: Català nivell C

• Desitjable coneixement del funcionament d’organitzacions del tercer sector COMPETÈNCIES• Persona orientada a resultats, flexible i amb gran capacitat de treball en equip

• Amb sensibilitat, consciència social i gran capacitat d’entendre la realitat social de diferents col·lectius vinculats a l’àmbit de la salut mental

• Capacitat de presa de decisions en el ,arc de les seves responsabilitats 

• Organització i rigorositat: persona organitzada, detallista i rigorosa en la seva acció diària

• Innovació: proactivitat i capacitat d’aportar idees noves, pensar out of the box, tot tenint present el sector, i la missió de l’organització. 

• Persona amb vocació de servei i amb capacitat de generar relacions de confiança amb diferents persones i entorns


Competencias Analizar y resolver problemas, Capacidad de aprendizaje, Flexibilidad, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada intensiva
Duración Sin especificar
Salario Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Diplomado
Experiencia mínima Al menos 1 año
Fecha de inicio 01/06/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 36

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.