Ofertas de empleo


Tècnic/a xarxa joves

País España
Provincia Lleida - Lleida
Fecha límite Inscripción 29/02/2024
Categoría Atención Directa
Tipo de oferta Orientada a personas con discapacidad Crear alerta
% de respuesta: 73,73%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALLL'objectiu general del programa està relacionat amb l’acompanyament de les persones joves que tenen algun problema de salut mental a construir un projecte de vida significatiu fomentant l'elecció d’un projecte de vida adequat al moment vital de la persona.Cal també potenciar l'acompanyament constructiu per part de les famílies per que puguin ajudar i col.laborar en la comprensió de la persona jove i així,  sostenir familiarment el seu projecte de vida. El programa preten promoure que el jove recuperi o estimuli la creació de vincles amb la comunitat, construeixi un itinerari a mida i trobi una guia professional que l’ajudi en moments de transició, canvi i pèrdua com és l’adolescencia i la primera joventut.DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALLAquest lloc de treball s’emmarca en l’àrea operativa de SM Catalunya i depèn directament de la Direcció de Serveis d’Atenció a les Persones.Principals funcions i responsabilitats:- Intervenció individual amb la persona jove:Informar del programa, objectius i metodologia d’intervenció.Acompanya el procés d’acollida i vinculació al programa.Seguiment individualitzat i diseny dels plans individualitzats conjuntament amb la persona atesa.Avaluació i re-adaptació dels plans d'intervencióAcompanyament i suport emocional de la persona perque pugui  avançar en els itineraris i projectes de vida marcats de forma consensuada.- Intervenció grupal amb la persona jove:Disseny, planificació i desenvolupament d'activitats promovent espais de relació amb altres persones joves, identificant activitats significatives, potenciant la motivació i l'interès, facilitant l'execució d'activitats significatives triades grupalment i afavorint un espai on poder potenciar les seves capacitats personals que li permetin participar en un futur de altres activitats comunitàries.Avaluació continuada de les activitats grupals i redefinició de les mateixes.Coordinació amb les persones externes i/o auxiliars xarxa joves que desenvolupen activitats grupals- Intervenció familiar:Orientar i acompanyar a la seva família (la família ha de poder entendre que és que li està passant al seu fill/a per així poder acompanyar-la a els seus objectius, motivacions, inquietuds...respectant el seu temps) Tant a nivell individual com grupalDisseny, planificació i desenvolupament d'activitats grupals- Funcions administratives:Difusió del programa en l'àmbit del territoriEstablir acords de col·laboració amb centres d’ensenyament.Coordinació i supervisió de l'avaluació del projecte al territori.Elaboració dels documents relacionats amb  l'organització i funcionament del Xarxa Joves: memòries, programes innovadorsDiagnosi de necessitats del territori i actitud proactiva per valorar noves formes de finançament.Responsabilitat de gestió econòmica i administrativa del programa amb el suport de l‘àrea administrativaResponsabilitat en la captació de finançament per la sostenibilitat del programa.CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALLS'ofereix contracte eventual per una situació temporal indeterminada. La jornada es de 35 hores setmanals i el sou entre 22.500€ i 23.500 € brut anual, comptan a jornada completa, la part proporcional. Incorporació el més aviat posible.


Perfil/Requisitos

PERFIL PERSONAL I PROFESSIONALPersona amb actitud optimista, positiva i propositiva, amb un esperit de millora continua i de servei als demés, organitzada i metòdica, amb capacitat per prendre decisions en el seu àmbit de responsabilitat i de gestionar serveis.Formació: titulació universitària de l’àmbit sociosanitari, específicament: treball social, educació social i psicologia.Experiència laboral mínima d’uns 3 anys en posicions similars.Coneixements experts i demostrables en coordinació i gestió de projectes.Coneixements experts i demostrables en gestió pressupostàriaConeixements experts i demostrables en gestió d’equipsConeixements experts i demostrables en salut mentalIdiomes: Català nivell CDesitjable coneixement del funcionament d’organitzacions del tercer sectorCOMPETÈNCIESPersona orientada a resultats, flexible i amb gran capacitat de treball en equipAmb sensibilitat, consciència social i gran capacitat d’entendre la realitat social de diferents collectius vinculats a l’àmbit de la salut mentalCapacitat de presa de decisions en el ,arc de les seves responsabilitatsOrganització i rigorositat: persona organitzada, detallista i rigorosa en la seva acció diàriaInnovació: proactivitat i capacitat d’aportar idees noves, pensar out of the box, tot tenint present el sector, i la missió de l’organització.Persona amb vocació de servei i amb capacitat de generar relacions de confiança amb diferents persones i entorns 


Competencias Iniciativa y autonomía, Optimismo y entusiasmo, Flexibilidad, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo
Nivel Empleado
Tipo de contrato Media jornada
Duración Hasta 6 meses
Salario Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Diplomado
Experiencia mínima Al menos 3 años
Fecha de inicio 19/02/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 14

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.