Ofertas de empleo


Tecnic/a de projectes

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 24/09/2023
Categoría Gestión de Proyectos
% de respuesta: 73,68%

Descripción

Descripción

Salut Mental Catalunya és la marca compartida per Federació Salut Mental Catalunya i Fundació Salut Mental Catalunya.L’aliança de les 2 entitats ens permet assolir molts reptes que sols no haguéssim pogut aconseguir. Aquesta aliança té la voluntat de fer un pas endavant, reforçar els seus projectes propis i continuar treballant per a la millora de la salut mental en tots els àmbits, compartint estratègies, estructura organitzativa i optimitzant recursos.Després d’un procés de diagnosi i de co-construcció amb els equips de treball i els òrgans de govern, s’estableix el 2021 com un període de transició cap al canvi organitzatiu i cultural, el qual ha de ser acompanyat i cuidat per totes les persones amb càrrecs de responsabilitat. Aquest procés es treballarà i s’implementarà des d’una perspectiva global, implicant als òrgans de govern, la direcció general, l’equip directiu i els equips de treball, els quals hauran de vetllar per la coordinació interna, la comunicació i el traspàs d’informació i la coherència en els missatges i les actuacions, per tal de garantir la correcta implementació del canvi i la detecció d’aspectes clau que s’hauran d’anar polint i treballant al llarg de l’any.MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALLContribuir a l’acompliment de la missió de SMC a través del desenvolupament dels projectes de l’entitat, participant com a responsable dels mateixos i també com a persona de suport en aquells dels qual no n’és responsable directe.DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALLAquest lloc de treball s’emmarca en l’àrea operativa de SM Catalunya i depèn directament de la Direcció de l’Àrea on s’englobi, o bè de Direcció General si son projectes transversals.Principals funcions i responsabilitats:Responsable de la coordinació i execució de projectes en el marc de l’entitatSuport al desenvolupament de projectes i activitats, segons les necessitats de l’organització.Coordinació amb l’àrea d’Incidència, Comunicació i Aliances en el marc dels projectes dels quals n’és responsable, per tal de garantir la projecció dels mateixos i el correcte desenvolupament de les accions de comunicacióCoordinació amb altres projectes i serveis de SMC per potenciar l’impacte i la sostenibilitat dels projectes en els quals participaDesenvolupament de plans d’acció en el marc dels projectes dels quals n’és responsable, establint calendaris d’execució, fites i indicadors d’avaluacióDesenvolupament de les memòries tècniques dels projectes dels quals n’és responsable directe i suport a l’elaboració de memòries dels projectes on hi participaControl i seguiment de l’execució pressupostària dels projectes dels quals n’és responsable, tot coordinant-se amb l’àrea de Finances, Administració i SuportGestió i coordinació tècnica de les persones que formen part dels equips de treball en el marc dels projectes dels quals n’és responsableCooperació en el equip de projectes i serveis federatius en la reflexió conjunta de la planificació operativa, la resolució de dificultats i les propostes de millora des de la perspectiva del treball en equip.Promoció i desenvolupament accions d’avaluació i actuacions de recerca .Mantenir-se actualitzat/da per les novetats del sector i de l’estat de la salut mental a Catalunya i vehicular aquests coneixements a l’entitat.Identificació de bones pràctiques i models que contribueixin a la millora contínua de les activitats que desenvolupa SMCProposta de millores en el marc de les activitats actuals i de generació de noves activitats que ajudin a l’acompliment de la missió de SMCResponsable de l’acompliment dels objectius parcials de SMC, vinculats als projectes que desenvolupaContribució a l’acompliment dels objectius globals de SMCParticipació en espais de relacions sectorials, segons les necessitats de l’organitzacióParticipació en els espais de treball i reflexió propis de SMCParticipació activa en espais de representació i divulgació de la SMC i els projectes en que participa.


Perfil/Requisitos

PERFIL PERSONAL I PROFESSIONALPersona amb actitud optimista, positiva i propositiva, amb un esperit de millora, treball en equip continua i de servei als demés, organitzada i metòdica, amb capacitat per prendre decisions en el seu àmbit de responsabilitat i de gestionar serveis.Formació: titulació universitària de grau, o equivalent, preferiblement en ciències socials o de la salut.  Experiència laboral mínima d’uns 3 anys en posicions similars.Coneixements experts i demostrables en coordinació i gestió de projectes.Coneixements experts i demostrables en gestió pressupostàriaConeixements experts i demostrables en coordinació d’equips.  Coneixements experts i demostrables en salut mentalIdiomes: Català nivell C---i desitjable anglès, nivell BDesitjable coneixement del funcionament d’organitzacions del tercer sectorCOMPETÈNCIESPersona orientada a resultats, flexible i amb gran capacitat de treball en equipAmb sensibilitat, consciència social i gran capacitat d’entendre la realitat de diferents collectius vinculats a l’àmbit de la salut mentalCapacitat de presa de decisions en el marc de les seves responsabilitatsPersona organitzada, detallista i rigorosa en la seva acció diàriaAmb capacitat de gestionar les persones vinculades als projectes que desenvolupa, des del punt de vista professional i emocional.Innovació: proactivitat i capacitat d’aportar idees noves, pensar out of the box, tot tenint present el sector, i la missió de l’organització.Persona amb vocació de servei i amb capacitat de generar relacions de confiança amb diferents persones i entorns


Competencias Iniciativa y autonomía, Organización y planificación, Comunicación interpersonal
Nivel Empleado
Tipo de contrato Media jornada
Duración Sin especificar
Salario Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Licenciado
Experiencia mínima De 3 a 5 años
Fecha de inicio 08/09/2023
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 0

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.