Oportunidades de voluntariado presencial


Opciones de filtrado[mostrar más] [mostrar menos]

Ordenar por:

Número de oportunidades: 26

Competències digitals amb joves migrants

Competències digitals amb joves migrants

? Preparar, realitzar i avaluar formació sobre la llengua, a partir del material ja existent. ? Eventualment, suport en l’aprenentatge del català ? Foment de l’expressió oral en diferents con...España (Barcelona)
Inmigración, refugio y asilo

90649f8da3-3524-47c0-90b4-9948d719238c.png
Bayt Al-Thaqafa
(1)  
% de respuesta: 100,00%

Me interesa
Docència de llengües (català, castellà, anglès) per a joves migrants

Docència de llengües (català, castellà, anglès) per a joves migrants

? Preparar, realitzar i avaluar formació sobre la llengua, a partir del material ja existent. ? Eventualment, suport en l’aprenentatge del català ? Foment de l’expressió oral en diferents con...España (Barcelona)
Inmigración, refugio y asilo

90649f8da3-3524-47c0-90b4-9948d719238c.png
Bayt Al-Thaqafa
(1)  
% de respuesta: 100,00%

Me interesa
Acollida a persones nouvingudes

Acollida a persones nouvingudes

? Acollida i acompanyament de les persones que acudeixen al servei ? Informació de recursos i tramitacions a la ciutat de Barcelona ? Acompanyament eventual per tramitacions bàsiques ? Eventual...España (Barcelona)
Inmigración, refugio y asilo

90649f8da3-3524-47c0-90b4-9948d719238c.png
Bayt Al-Thaqafa
(1)  
% de respuesta: 100,00%

Me interesa
 
 
Comunicació: llibre d’estil

Comunicació: llibre d’estil

? Recopilar normes i estils de redacció actius en els diferents programes de la Fundació ? Unificar criteris de redacció, vocabulari… d’acord amb els principis i valors de la Fundació ? Redact...España (Barcelona)
Inmigración, refugio y asilo

90649f8da3-3524-47c0-90b4-9948d719238c.png
Bayt Al-Thaqafa
(1)  
% de respuesta: 100,00%

Me interesa
Comunicació: redacció d’articles

Comunicació: redacció d’articles

? Redacció d'articles en profunditat i de sensibilització sobre temàtiques relacionades amb la migració i per promocionar la interculturalitat i la cohesió social ? Elaboració d'entrevistes i tra...España (Barcelona)
Inmigración, refugio y asilo

90649f8da3-3524-47c0-90b4-9948d719238c.png
Bayt Al-Thaqafa
(1)  
% de respuesta: 100,00%

Me interesa
Classes de castellà per a sol·licitants de protecció internacional i diagnòstic de salut mental

Classes de castellà per a sol·licitants de protecció internacional i diagnòstic de salut mental

? Preparar material didàctic per a l’aprenentatge de castellà ? Suport docent per a l’aprenentatge de l’idioma ? Acompanyar en la descoberta de la ciutat ? Coordinació amb l’equip tècnicEspaña (Barcelona)
Inmigración, refugio y asilo

90649f8da3-3524-47c0-90b4-9948d719238c.png
Bayt Al-Thaqafa
(1)  
% de respuesta: 100,00%

Me interesa
 
 
 
Página 1 de 5

PUBLICIDAD

 

Con el apoyo de: 

 

 

Visita hacesfalta.org empleo