Ofertas de empleo


Responsable projectes de smc

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 29/11/2021
Categoría Gestión de Proyectos
% de respuesta: 74,89%

Descripción

Descripción

Salut Mental Catalunya és la marca compartida per Federació Salut Mental Catalunya i Fundació Salut Mental Catalunya.L’aliança de les 2 entitats ens permet assolir molts reptes que sols no haguéssim pogut aconseguir. Aquesta aliança té la voluntat de fer un pas endavant, reforçar els seus projectes propis i continuar treballant per a la millora de la salut mental en tots els àmbits, compartint estratègies, estructura organitzativa i optimitzant recursos.La Federació aglutina més de 70 entitats de tot Catalunya de familiars, persones amb problemes de salut mental i amics. Dona serveis a les entitats federades, a la població en general, treballa per la inclusió social de les persones amb trastorns mentals i per la millora de les polítiques públiques dirigides a aquest col·lectiu.La Fundació promou la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i dels seus familiars, afavorint la seva autonomia i integració social, i potenciant el seu desenvolupament personal en la comunitat. Gestiona serveis de cartera de la llei de serveis socials i programes adreçats a l’atenció directa de la persona amb trastorn mentalMISSIÓ DEL LLOC DE TREBALLContribuir a l’acompliment de la missió de SMC a través del desenvolupament dels projectes de l’entitat, participant com a responsable dels mateixos i també com a persona de suport en aquells dels qual no n’és responsable directe.DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALLAquest lloc de treball s’emmarca en l’àrea operativa de SM Catalunya i depèn directament de la Direcció tècnica.Principals funcions i responsabilitats:
 • Suport i coordinació al desenvolupament de projectes i activitats, segons les necessitats de l’organització.

 • Desenvolupament de plans d’acció en el marc dels projectes dels quals n’és responsable, establint calendaris d’execució, fites i indicadors d’avaluació.

 • Desenvolupament de les memòries tècniques dels projectes dels quals n’és responsable directe i suport a l’elaboració de memòries dels projectes on hi participa

 • Control i seguiment de l’execució pressupostària dels projectes dels quals n’és responsable, tot coordinant-se amb l’àrea de Finances, Administració i Suport .

 • Coordinació tècnica de les persones que formen part dels equips de treball en el marc dels projectes dels quals n’és responsable.

 • Responsable de l’acompliment dels objectius parcials de SMC, vinculats als projectes que desenvolupa.

 • Coordinació amb altres projectes i serveis de SMC per potenciar l’impacte i la sostenibilitat dels projectes en els quals participa.

 • Cooperació en el equip de projectes i serveis federatius en la reflexió conjunta de la planificació operativa, la resolució de dificultats i les propostes de millora des de la perspectiva del treball en equip.

 • Promoció i desenvolupament accions d’avaluació i actuacions de recerca .

 • Mantenir-se actualitzat/da per les novetats del sector i de l’estat de la salut mental a Catalunya i vehicular aquests coneixements a l’entitat.

 • Identificació de bones pràctiques i models que contribueixin a la millora contínua de les activitats que desenvolupa SMC

 • Proposta de millores en el marc de les activitats actuals i de generació de noves activitats que ajudin a l’acompliment de la missió de SMC

 • Coordinació amb l’àrea d’Incidència, Comunicació i Aliances en el marc dels projectes dels quals n’és responsable, per tal de garantir la projecció dels mateixos i el correcte desenvolupament de les accions de comunicació

 • Contribució a l’acompliment dels objectius globals de SMC

 • Participació en espais de relacions sectorials, segons les necessitats de l’organització

 • Participació en els espais de treball i reflexió propis de SMC

 • Participació activa en espais de representació i divulgació de la SMC i els projectes en que participa.

Perfil/Requisitos

PERFIL PERSONAL I PROFESSIONAL
 • Persona amb actitud optimista, positiva i propositiva, amb un esperit de millora, treball en equip continua i de servei als demés, organitzada i metòdica, amb capacitat per prendre decisions en el seu àmbit de responsabilitat i de gestionar serveis.

 • Formació: titulació universitària de grau, o equivalent, preferiblement en ciències socials o de la salut.  

 • Experiència laboral mínima d’uns 3 anys en posicions similars.

 • Coneixements experts i demostrables en gestió de projectes.

 • Coneixements experts i demostrables en salut mental

 • Idiomes: Català nivell C---i desitjable anglès, nivell B

 • Desitjable coneixement del funcionament d’organitzacions del tercer sectorCOMPETÈNCIES
 • Persona orientada a resultats, flexible i amb gran capacitat de treball en equip

 • Amb sensibilitat, consciència social i gran capacitat d’entendre la realitat de diferents collectius vinculats a l’àmbit de la salut mental

 • Capacitat de presa de decisions en el marc de les seves responsabilitats

 • Persona organitzada, detallista i rigorosa en la seva acció diària

 • Amb capacitat de gestionar les persones vinculades als projectes que desenvolupa, des del punt de vista professional i emocional.

 • Innovació: proactivitat i capacitat d’aportar idees noves, pensar out of the box, tot tenint present el sector, i la missió de l’organització.

 • Persona amb vocació de servei i amb capacitat de generar relacions de confiança amb diferents persones i entorns.CONDICIONS LABORALS:
 • JORNADA: 40 hores

 • CONTRACTE: obra i servei

 • LLOC DE TREBALL: Responsable d’Espai Situa’t i altres Projectes.

 • SOU BRUT ANUAL: 30.360€

 • HORARI: Tardes i matins combinat.

 • DATA D’INCORPORACIÓ PREVISTA: immediata

 • ÀMBIT TERRITORIAL: Barcelona

 • CURRICULUMS FINS:  29/11/202


Competencias Analizar y resolver problemas, Optimismo y entusiasmo, Flexibilidad, Capacidad para liderar iniciativas, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Capacidad de Negociación
Nivel Empleado
Tipo de contrato Media jornada
Duración Sin especificar
Salario Entre 30.000 y 36.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Diplomado
Experiencia mínima De 3 a 5 años
Fecha de inicio 19/11/2021
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

 • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 10

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.