Ofertas de empleo


Treballador/a o educador/a social a infància respon

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 30/06/2022
Categoría Cooperación /Emergencia/ Ayuda humanitaria
% de respuesta: 84,41%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

Infància Respon és un servei públic d'atenció exclusivament telefònica, gratuït i permanent, que funciona vint-i-quatre hores al dia, els 365 dies de l'any, que té l'objectiu de prevenir i detectar els maltractaments a la infància i adolescència, posant especial atenció en els casos d'assetjament entre iguals a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals. Mitjançant aquest servei, la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) inicia l'activació dels protocols que corresponguin, mobilitza l'equip al qual correspongui actuar (segons la tipologia de la trucada).Es precisa professional de l'àmbit del treball social i amb experiència en infància en risc per treballar 25/30 hores setmanals.Funcions:- Escolta i exploració de situacions relacionades amb menors d'edat.- Orientació a menors d'edat, particulars i professionals.- Consulta d'expedients de menors d'edat que es troben en el sistema de protecció DGAIA- Detecció i prevenció de situacions de risc en relació a menors d'edat.- Derivació als recursos específics atenent la situació exposada- Recopilació i traspàs de la informació relativa a menors d'edat dins el sistema de protecció als equips referents.- Coordinació amb equip UDEPMI (DGAIA)RequisitosFormació en treball social o similar.Experiència àmbit infància i adolescència en risc i coneixements del circuit de protecció de menors d'edat.Habilitats comunicatives i d'expressió, ja que es treballa des d'atenció telefònica, no directa.Habilitats d'escolta activa i recopilació d'informació facilitada per la persona comunicant.Habilitats de redacció informes i fitxes informatives. Correcta expressió escrita de tipus formalFlexible i coherent en les intervencions pel que fa a la implementació dels procediments i protocols d'actuació.Es demanarà cerficitat negatiu de delictes sexuals

Perfil/Requisitos

RequisitosFormació en treball social o similar.Experiència àmbit infància i adolescència en risc i coneixements del circuit de protecció de menors d'edat.Habilitats comunicatives i d'expressió, ja que es treballa des d'atenció telefònica, no directa.Habilitats d'escolta activa i recopilació d'informació facilitada per la persona comunicant.Habilitats de redacció informes i fitxes informatives. Correcta expressió escrita de tipus formalFlexible i coherent en les intervencions pel que fa a la implementació dels procediments i protocols d'actuació.


Competencias Analizar y resolver problemas, Iniciativa y autonomía, Organización y planificación, Fiabilidad técnica y personal, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo, Diplomacia y “saber estar”
Nivel Empleado
Tipo de contrato Media jornada
Duración De 6 meses a 1 año
Salario Entre 12.000 y 18.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Diplomado
Experiencia mínima Al menos 2 años
Fecha de inicio 18/05/2022
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 53

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.