Ofertas de empleo


Tècnica de justificacions econòmiques i suport administratiu al departament de disseny de projectes

País España
Provincia Barcelona - Barcelona
Fecha límite Inscripción 06/06/2024
Categoría Gestión de Proyectos, Administración y Finanzas
% de respuesta: 99,49%
ENVIAR INTERÉS + información

Descripción

Descripción

La persona que ocupa la posició de Tècnica de justificacions econòmiques i suport administratiu al departament d'administració i disseny de projectes, forma part dels serveis centrals de l’entitat i actua com enllaç entre el Departament de Justificacions econòmiques i el Departament de Projectes.Funcions del lloc de treball

• Llegir i interpretar els requisits administratius establerts en les bases de convocatòries de finançament públic i privat i els plecs administratius de licitacions i preparar la documentació administrativa que se'n desprengui

• Gestionar tota la documentació administrativa de subvencions i licitacions incloent la seva presentació, seguiment, resolució i posterior justificació.

• Realitzar el seguiment periòdic de l'estat de les subvencions i licitacions presentades i donar resposta a requeriments administratius si s'escau.

• Custodiar, gestionar i actualitzar documentació administrativa general de l'entitat necessària per a licitacions i subvencions (RELI, e-notum, e-tauler, etc)

• Donar suport a la responsable de justificacions econòmiques de l’entitat, en la realització de les justificacions econòmiques de les Administracions catalanes i estatals.

• Realizar seguiment del pressupost i elaboració de les justificacions econòmiques de les subvencions atorgades per tot tipus d’administracions públiques, sota la supervisió de la responsable de justificacions econòmiques.

• Recopilar, des del moment en que es rep la resolució d’aprovació del projecte, tota la documentació i informació necessàries per a l’establiment de les pautes a seguir ja des de l’inici, tenint com a objectiu la justificació periòdica i final del projecte.

• Vetllar per la correcta implementació econòmica dels projectes, de manera coordinada amb les coordinadores i tècniques de projecte.

• Elaborar la memòria econòmica final en els formularis normalitzats requerits per cada client finançador.

• Preparació de documentació econòmica del projecte, presentació i donar resposta als requeriments relatius a les justificacions econòmiques presentades.

Perfil/Requisitos

Requisits:• Formació mínima en àmbit econòmic i administratiu: diplomatura, grau universitari o altres titulacions no universitàries (Cicle Formatiu de Grau Superior o Grau Mig).

• Formació específica o coneixements en matèria de contractació pública i dret administratiu en l'àmbit de les subvencions públiques

• Experiència mínima de 2 anys realitzant tasques de presentació, gestió i seguiment de documentació administrativa de subvencions i licitacions preferiblement en l'àmbit social

• Coneixement de les principals subvencions públiques i privades de l'àmbit municipal, provincial i autonòmic i dels canals de presentació i aportació de documentació

• Nocions bàsiques i/o coneixements generals de dret administratiu. Competències:

• Capacitat d'organització, coordinació, planificació i gestió del temps

• Comunicació escrita en català i castellà

• Coneixements d'ofimàtica (Word, Excel, etc.) i aplicatius específics de contractació pública (TAIS, Pixelware, Sobre Digital, etc.)

• Coneixements de gestió econòmica i comptabilitat.

• Molt bona organització del temps i de la pròpia feina

• Ordenat/ada, i metòdica

• Capacitat analítica i d’aprenentatge

• Empatia, capacitat d’establir relacions interpersonals

• Bona adaptabilitat al canvi i flexibilitat

• Coordinació i treball en equipOferim:

• Jornada laboral: jornada completa 38.5h setmanals (50% de suport al departament de justificacions i 50% a disseny de projectes)

• Contracte: Indefinit

• Salari segons Conveni Col·lectiu d’Acció Social.

• Horari: matins de dilluns a divendres i dues tardes a convenir segons necessitats del servei

• Lloc treball: SURT. Fundació de Dones c/Guàrdia, 14. Barcelona.


Competencias Capacidad de aprendizaje, Flexibilidad, Organización y planificación, Comunicación interpersonal, Trabajo en equipo
Nivel Empleado
Tipo de contrato Jornada completa
Duración Indefinido
Salario Entre 18.001 y 24.000 € bruto/anual
Estudios mínimos Licenciado
Experiencia mínima Al menos 2 años
Fecha de inicio 06/03/2024
Nº de vacantes 1
Al pulsar en "Me interesa esta oportunidad", podrás enviar tu candidatura a la organización que ha publicado esta oportunidad.

  • Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 12

El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.